Обавештење о увиду у бирачки списак

величина слова

8. април 2016.

На основу члана 14. Закона о Јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и главе IV тачке 10. став 2. Упутства за спровођење Закона о Јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2012), а поводом расписаних избора за посланике у Народну скупштину Републике Србије, Општинска управа општине Рума, грађане Општине Рума

О Б А В Е Ш Т А В А

ИЗЛАЖЕ СЕ на увид грађанима Општине Рума део Јединственог бирачког списка за Општину Рума, почев од 5. марта 2016. године. Увид у део бирачког списка грађани могу извршити непосредно у Одељењу за општу управу и опште послове (Орловићева бр. 5, канцеларија бр. 20) сваког радног дана од 7 до 20 часова, као и суботом од 8 до 15 часова. У петак 8. априла увид се може вршити до 24 часа. Грађани увид могу вршити и на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем података о ЈМБГ (http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal).

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Увид у Јединствени бирачки списак могу вршити и интерно расељена лица са Косова и Метохије, која имају пријављено боравиште на територији општине Рума.

Након закључења бирачког списка 8. априла 2016. године грађани захтеве за упис и промену/исправку података подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе, преко Општинске управе, најкасније 72 часа пре дана избора, односно до 20. априла 2016. године. Захтеви се подносе у згради Општинске управе у Орловићевој улици бр. 5, канцеларија бр. 20, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и суботом и недељом од 9 до 15 часова.

Све додатне информације грађани могу добити на телефоне 433911, 069721155, као и путем мејла This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Број: 208-1-54/2016-V

Датум: 5. март 2016. године

Захтев за упис/брисање/промену у Јединственом бирачком списку

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001