Articles

Јавни позиви и конкурси

величина слова

Јавни позив за достављање предлога лица за доделу јавних признања и награда у 2020. години

Рок за подношење пријава је од 27.10.2019. године до 04.11.2019. године.

Јавни конкурс

Одлука о додели

 

 

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Општинској управи

Рок за подношење пријава од 17.09.2020. до 02.10.2020. године.

 

 

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Општинској управи

Рок за подношење пријава од 13.08.2020. до 28.08.2020. године.

 

 

Јавни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи Општине Рума

Рок: од 5.8.2020. до 19.8.2020. године

 

 Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања, односно од 29.1.2020. године до 17.2.2020. године.

 

 

Развојни фонд Војводине - Kонкурс за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења негативних последица проузрокованих пандемијом COVID- 19 субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за финансије.

 

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова

Јавни позив траје до 24. фебруара 2020. године

Kонкурс

Пријава

 

Пријава за некатегорисани смештај

Допис - некатегорисани смештај

Пријава - некатегорисани смештај (Прилог 1)

 

 

Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 15 сеоских кућа

Јавни позив траје до 27. марта 2020. године

 

 

 

Јавни позив за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају у академској 2019/2020. години.

Рок за подношење Захтева је од 9.12.2018. до 24.12.2018. године.

 

Јавни позив за доделу студентских стипендија за академску 2019/2020. годину

 Рок за подношење пријава је од 12.11.2019. до 26.11.2019. године.

 

 • Јавни позив за достављање предлога лица за доделу јавних признања и награда у 2019. години

Рок за подношење пријава је од 28.10.2019. године до 05.11.2019. године.

 

 • Интерни конкурс за попуњавање радног места у Општинској управи
 • Рок за подношење пријава од 30.10.2019. до 14.11.2019. године.

 

 • Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора ЈП "ГАС-РУМА" Рума
 • Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора ЈУП "План" Рума
   

Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије". Kонкурс за директора ЈП "ГАС-РУМА" Рума је објављен 18.09.2019. године, а конкурс за директора ЈУП "План" Рума 20.09.2019. године.

 

Рок за подношење пријава од 09.08.2019. до 23.08.2019. године.

 

Рок за подношење пријава од 05.07.2019. до 19.07.2019. године.

  

    Рок за подношење документације је до 31. октобра 2019. године.

    Рок за подношење пријава је од 20.05.2019. до 27.05.2019. године.

 

Рок за пријаву од 20.4.2019. до 4.5.2019. године

   Јавни конкурс

   Изјава

 

 • Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања, односно од 27.3.2019. године до 15.4.2019. године.

 • Јавни позив активним пољопривредним газдинствима са територије општине Рума за субвенционисање осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

Период за подношење захтева траје од дана објављивања на сајту и огласној табли општине Рума, па до утрошка средстава, односно најкасније до 31.10.2019. године.

 
 
 • Јавни позив банкама заинтересованим за кратковично кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава

   Рок за достављање понуде је до 10.04.2019. године до 15 часова.

   Јавни позив

 

 • Јавни позив за реализацију програма стручне праксе

   Јавни позив је отворен од дана објављивања, а најдуже до утрошка расположивих средстава

   Јавни позив

   Захтев

 

Јавни позив за финансијску помоћ студентима из избегличких, прогнаничких и расељеничких породица на територији АП Војводине

Јавни позив траје од 30.01.2019. до 28.02.2019. године.

 

 • Јавни позив за доделу помоћи у виду грађевинског материјала породицама избеглица које су биле кориснице програма откупа сеоских кућа

   Јавни позив ће трајати од 14.01.2019. до 14.02.2019. године.

   Потребна документација

   Изјава подносиоца пријаве

   Образац за пријављивање

 

 • Јавни позив за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају у академској 2018/2019. години.

    Рок за подношење Захтева је од 3.12.2018. до 18.12.2018. године.

    Јавни позив

    Захтев

 

 • Јавни конкурс за попуњавање положаја у Општинској управи општине Рума

    Рок за подношење пријава је од 14.11.2018.године и истиче 28.11.2018.године.

    Јавни конкурс

    Изјава

 

   1) Звања почасног грађанина општине Рума,

   2) Румске повеље,

   3) Захвалнице, и

   4) новчане награде.

   Рок за подношење пријава је од 25.10.2018. године до 02.11.2018. године.

   Јавни позив

   Захтев

 

 • Јавни позив за пружање  помоћи у виду огревног дрвета породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Рума.

    Рок за подношење пријава од 25.10.2018. до 02.11.2018. године.

    Јавни позив

    Захтев

 

 • Јавни позив за пружање финансијске помоћи породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Рума.

    Рок за подношење пријава је од 25.10.2018. до 02.11.2018. године.

    Јавни позив

    Захтев

 

 • Јавни позив за откуп сеоских домаћинстава за избегла лица са тертироије општине Рума

    Рок за подношење пријава јеод 9.јула 2018. године до  9.августа 2018. године

   Јавни позив

   Потребна документација

   Образац за пријављивање

   Изјава продавца куће

   Изјава подносиоца пријаве

 

 • Јавни позив за доделу 10 стипендија спортистима

    Рок за подношење пријава је од 20.6.2018. до 4.7.2018. године

    Јавни позив

    Пријава са изјавом

 

 • Интерни конкурс за попуњавање радног места у Општинској управи општине Рума

    Рок за подношење пријава је од 11.5.2018. до 26.5.2018. године

    Конкурс

 

 • Јавни конкурс за попуњавање радног места у Општинском правобранилаштву Општине Рума

    Рок за подношење пријава је од 29.3.2018. до 12.4.2018. године

    Јавни конкурс

    Образац I и II

Напомена: Кандидати се попуњавањем изјаве у прилогу могу изјаснити да сами прикупљају део документације или да исту  прикупи Општинска управа.

 

 • Jавни позив за доделу монтажних кућа у сврху решавања стамбених проблема избеглица

    Јавни позив је отворен до 25. маја 2018. године.

    Јавни позив

    Образац

    Изјава

 

 • Jавни позив за доделу помоћи за економско оснаживање из избегличких и расељеничких породица

    Јавни позив је отворен до 20. априла 2018. године.

    Пријава

    Изјава

 • Јавни позив за доделу средстава из буџета Општине Рума за 2018. годину,за програме и активности традиционалних цркава и верских заједница

    Рок за подношење пријава је од 23.3.2018. године до 12.4.2018. године.

    Јавни позив

    Пријава

    Правилник

    Захтев за пренос средстава

 

 • Jавни позив за реализацију програма стручне праксе

    Јавни позив

    Захтев

 

 • Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања

  Рок за подношење пријава јеод 28.2.2018. године до 19.3.2018. године

   Конкурс

   Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта 

   Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта

    Преузмите Решење

    Захтев за пренос средстава

 

 • Јавни позив за хуманитарну помоћ у виду пакета с храном за лица која се још увек налазе у статусу избеглог или интерно расељеног лица

    Рок за подношење пријава јеод 14.12.2017. године до 20.12.2017. године

    Јавни позив

    Захтев

 

 • Јавни позив за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају за академску 2017/2018. годину

   Рок за подношење Захтева је од 4.12.2017. до 19.12.2017. године.

   Јавни позив

   Захтев

 

 • Јавни позив за доделу 100 студентских стипендија за академску 2017/2018. годину

    Рок за подношење пријава је од 6.11.2017. године до 21.11.2017. године.

    Јавни позив

    Захтев - прва година

    Захтев - друга до завршна година и мастер

 

 • Јавни позив за доделу пакета помоћи у храни за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица

   Рок за подношење пријава: од 28.7.2017. године до 4.8.2017. године

   Јавни позив

   Захтев

 

 • Интерни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи општине Рума

   Рок за подношење пријава: 10.8.2017. године

   Интерни конкурс

 

 • Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

   Рок за подношење пријава: од 18.маја 2017. године до 19.јуна 2017. године.

   Јавни позив

   Изјава подносиоца пријаве

   Образац за пријављивање

 

 • Јавни позив за доделу спортских стипендија

    Конкурс је отворен до 10. маја 2017. године

    Јавни позив

    Пријава са изјавом

 

 • Јавни позив Јавни радови

    Конкурс је отворен од 1. марта до утрошка средстава.

    Јавни позив

    Пријава за јавне радове

  

 • Јавни позив Стручна пракса

   Конкурс је отворен од 1. марта до утрошка средстава.


   Локални акциони план запошљавања Општине Рума за 2017. годину

   Јавни позив (word)

   Јавни позив (pdf)

   Захтев за учешће у програму

 

 • Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

   Рок за подношње пријава од 8. до 23. фебруара 2017. године.

Јавни позив

Образац 1 и 2

Одлука

Захтев за пренос средстава

 

 • Jавни позив за доделу средстава из буџета Општине Рума за 2017. годину за програме и активности традиционалних цркава и верских заједница које делују на територији Општине Рума.

  Рок за подношење пријава је од 1.2.2017. године до 16.2.2017. године.

Јавни позив

Пријава

Правилник

Захтев за пренос средстава

 

 • Оглас за јавну лицитацију за закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Рума

Оглас

Формулар за пријављивање

Рок за подношење пријава 23.11.2016. године.

 

 • Јавни позив за доделу студентских стипендија за академску 2016/17. годину

Јавни позив

Захтев (прва година)

Захтев (од друге до завршне године и мастер)

Рок за подношење пријава је 4. новембар 2016.

 

 • Јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи ученицима средњих школа на територији АП Војводине

Јавни позив

Захтев

Рок за подношење пријава је 15. октобар 2016. године.

 

 • Јавни позив за избор корисника за пружање новчане хуманитарне помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији Oпштине Рума

Јавни позив

Захтев

Рок за подношење пријава је 05. октобар 2016. године.

 

 • Јавни позив за доделу огревног дрвета најугроженијим домаћинствима избеглица и интерно расељених лица на територији Општине Рума

Јавни позив

Захтев

Рок за достављање пријава је 05. октобар 2016. године.

 

 • Јавни позив за решавање стамбених питања избеглих лица на територији општине Рума кроз откуп сеоских домаћинстава

Јавни позив

Потребна документација

Образац за пријављивање

Изјава подносиоца пријаве

Изјава власника

Рок за достављање пријава је 29. август 2016.

 

 

 • Позив привредним субјектимa за достављање пријава за субвенционисану стандардизацију

Позив

Образац пријаве

Рок за достављање пријава је 20. август 2016.

 

 

 • Јавни позив за доделу средстава из буџета Општине Рума за 2016. годину, за програме и активности традиционалних цркава и верских заједница које делују на територији Општине Рума

  Рок за подношење пријава је од 23.6.2016. године до 7.7.2016. године.

Јавни позив

Пријава

  •  

 • Јавни позив/Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета Општине Рума у области јавног информисања

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива.

Јавни позив

Конкурсна пријава

 

 • Јавни позив за доделу стипендија спортистима

Рок за подношење пријава је од 14.04.2016. до 27.04.2016. године.

Јавни позив

Пријава са изјавом

 

 • Јавни позив за реализацију програма стручне праксе

Рок за подношење пријава:до утрошка расположивих средстава

Јавни позив

Образац

 

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 12. фебруар 2016. године .

Јавни позив

Образац за пријављивање

Изјава подносиоца пријаве

Изјава власника

 

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 31. децембар 2015. године .

Јавни позив

Образац за пријављивање

Изјава

 

 • Јавни позив за доделу студентских стипендија за академску 2015/2016. годину

Рок за подношење пријава је од 9. до 24. новембра 2015. године.

Јавни позив

Захтев (прва година)

Захтев (од друге до завршне године и мастер)

 

 • Jавни позив за доделу средстава за програме и активности традиционалних цркава и верских заједница

Јавни позив

Пријава

 

 • Оглас за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају у школској 2015/2016. години

Рок за подношење Захтева је од 15.10.2015. до 30.10.2015. године.

Оглас

Захтев

 

 • Jавни позиви за избегла и интерно расељена лица:

1.Јавни позив за доделу пакета помоћи у храни за најугроженија домаћинства избеглих и интерно расељених лица на територији Општине Рума.

Јавни позив

Захтев

 • Jавни позиви за избегла и интерно расељена лица:

1. Јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи

2. Јавни позив за доделу помоћи у виду огревног дрвета

Рок: од 1.9.2015. до 15.9.2015. године

За све информације обратити се Повереништву за избеглице и миграције, Главна 107 или на телефон 478-800, локал 222.

 

 • Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета Општине Рума ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години

 

 

 • Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2015. години

Рок: 2.8.2015.

Конкурс

Пријава

Рок: 20.7.2015.

Текст Јавног конкурса

Пријава

 

 • Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Рума за 2016. годину

Рок: 30.10.2015.

Јавни позив

Захтеви

 

Рок: до утрошка средстава

Јавни позив

 

 • Јавни позив за доделу средстава из буџета Општине Рума за 2015. годину, за програме и активности традиционалних цркава и верских заједница које делују на територији Општине Рума

Рок: од 20.5.2015. до 4.6.2015.

Јавни позив

Пријава

 

 • Позив привредним субјектима за достављање пријава за бесплатно сертификовање система менаџмента и система контроле безбедности хране

Позив

Пријава

Рок: 15.6.2015.

 

 • Позив привредним субјектима за достављање пријава за субвенционисано увођење менаџмента и система контроле безбедности хране

Позив

Пријава

Рок: 15.6.2015.

 

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001