Упис у посебне бирачке спискове припадника националних мањина

величина слова

18. новембар 2009.

Ступањем на снагу Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/09 од 3. септембра 2009. године) све националне мањине у Републици Србији добиле су могућност да на непосредним изборима изаберу своје националне савете.

Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може да поднесе захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине, органу управе јединице локалне самоуправе, према месту пребивалишта. Захтев се подноси у писаној форми и својеручно потписан, и то непосредно у просторијама Општинске управеопштине Рума, улица Орловићева бр. 5, канцеларија бр. 20, сваког радног дана од 07 до 15 часова или поштом на адресу Општинска управа Општине Рума, Одељење за општу управу и опште послове, улица Орловићева бр. 5, са назнаком „Упис у посебан бирачки списак“.

 

Захтев за упис у бирачки списак припадника националне мањине

Захтев за брисање из посебног бирачког списка

 

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001