Документа

величина слова

Одељење за општу управу и заједничке послове (више информација на страници Одељења)

Виртуелни матичар (изводи из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, уверење о држављанству)

 

 

 

 

Родитељски додатак (више информација о потребним документима на страници Одељења за друштвене делатности)

 


Породиљско одсуство (више информација о потребним документима на страници Одељења за друштвене делатности)

 

 

 

Служба борачко - инвалидске заштите (више информација о потребним документима на страници Одељења за друштвене делатности)

 

 

Повереништво за избеглице (више информација о потребним документима на страници Одељења за друштвене делатности)

 

 

 

Урбанистички послови (више информација о потребним документима на страници Одељења за урбанизам и грађење)

Водич кроз дозволе за изградњу

Просторни план Општине Рума

 

 

 

Одељење за финансије, привреду и пољопривреду (више информација о потребним документима на страници Одељења)

Почевши од 03.01.2018. годинe захтеви за трансфер средстава из буџета општине Рума предвиђених Одлуком о буџету подносе се искључиво путем нових-прилагођених образаца, и то:

1) Захтев за плаћањепо документу - Образац ЗПЛ (за индиректне кориснике буџетаопштине Рума који своје финансијске извештаје консолидују за надлежним директним корисником - општинском Управом),

2) Захтев за исплату плата, додатака и накнада - Образац ЗПЛ-1 (за индиректне кориснике буџетаопштине Рума који своје финансијске извештаје консолидују за надлежним директним корисником - општинском Управом ),

3) Захтев корисника средстава буџета општине Рума за плаћање по документу - Образац ЗПЛ-2 и Образац ЗПЛ-3 (за остале кориснике јавних средстава буџета општине Рума којима се врши трансфер јавних средстава са рачуна извршења буџета).

 

 

Пријава за некатегоризовани смештај

 

Категоризација угоститељских објеката:

 

Одељење за локалне јавне приходе (више информација на страници Одељења)

Захтеви:

Обрасци:

Накнада за заштиту и унапређење животне средине:

 

 

Одељење за инспекцијске послове (више информација о потребним документима на страници Одељења)

 

 

 

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001