Обавештење

величина слова

9. новембар 2020.

Оператер "KIMEX-RECIKLAŽA" ДОО Нови Сад, из Новог Сада, ул. Сремска бр. 2а/1/2, поднео је захтев за измену Интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, на локацији у Руми, ул. Индустријска бр.53, к.п.бр. 6683/4 К.О. Рума, Општина Рума.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Oпштине Рума, ул. Орловићева бр. 5 соба бр. 24 у периоду од 10.11.2020. до 19.11.2020. године у времену од 10-14 часова. У истом року, заинтересвана јавност може доставити мишљења о захтеву у писаној форми овом органу.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001