Заказана V седница Скупштине општине Рума

величина слова

31. октобар 2020.

V седница Скупштине општине Рума ће се одржати 7.11.2020. године са почетком у 10.00 часова у Великој сали Културног центра у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Годишњег Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Рума за 2020. годину            

2. Предлог Одлуке о додели јавних признања и награда у 2020. години

3. Предлог Одлуке о прихватању преноса удела Републике Србије у капиталу "FULL PROTECT" д.о.о. Београд без накнаде, у трајни капитал општине Рума

4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2017. годину  

5. Предлог Закључка о давању сагласности на Статут Установе за пружање услуга социјалне заштите „Солидарност“ Рума

6. Предлог Одлуке о месним заједницама на територији општине Рума

7. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Рума

8. Предлог Одлуке о приступању изради стратешког плана одрживог развоја Општине Рума у периоду од 2021. године до 2030. године

9. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за подсистем за наводњавање ,,Јарачка Јарчина", део регионалног система за наводњавање Срем

10. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације "за блок 4-5-4 Дом Здравља" у Руми

11. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације "Блок 4-14-2 у радној зони" у Руми

12. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације "Парк-шума Борковац" у Руми

13. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације погона за прераду дрвета на к.п. бр. 603/1 к.о. Жарковац

14. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана Генералне регулације за насељено место Добринци

15. Предлог Закључка о давању сагласности на План и програм рада установе Културни центар "Брана Црнчевић" Рума за 2021. годину

16. Предлог Закључка о давању сагласности на Програм рада и пословања Завичајног музеја Рума за 2021. годину

17. Предлог Закључка о давању сагласности на План и Програм рада установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума за 2021. годину

18. Избори и именовања.

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001