Заказана VIII седница Општинског већа

величина слова

30. октобар 2020.

VIII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 31.10.2020. године телефонским путем са почетком у 09.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разматрање захтева Управног одбора о давању сагласности на Статут Установе за пружање услуга социјалне заштите Солидарност“ Рума

2. Нацрт Одлуке о месним заједницама на територији општине Рума

3. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Рума

4. Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације Парк-шума Борковац" у Руми

5. Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације погона за прераду дрвета на к.п.бр.603/1 к.о. Жарковац

6. Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана Генералне регулације за насељено место Добринци

7. Разматрање жалбе Тркуље Борислава ПР, оснивача УР МБ 022" из Руме

8. Текућа питања

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001