Заказана VII седница Општинског већа

величина слова

26. октобар 2020.

VII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 27.10.2020. године телефонским путем са почетком у 09.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Нацрт Годишњег Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Рума за 2020. годину

2. Предлог Одлуке о утврђивању цене годишње закупнине по хектару за грађевинско земљиште намењено пољопривредној обради у к.о. Буђановци

3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 1,00 динар

4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 3.800.000,00 динара

5. Разматрање захтева за измену и допуну Плана јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2020. годину

6. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 3.000.000,00 динара

7. Нацрт Одлуке о прихватању преноса удела Републике Србије у капиталу "FULL PROTECT" д.о.о. Београд без накнаде, у трајни капитал општине Рума

8. Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за подсистем за наводњавање ,,Јарачка Јарчина", део регионалног система за наводњавање Срем

9. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања

10. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Плана и програма рада установе Културни центар Рума за 2021. годину

11 .Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада и пословања Завичајног музеја Рума за 2021. годину

12. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2017. годину

13. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001