Заказана IV седница Скупштине општине Рума

величина слова

9. октобар 2020.

IV седница Скупштине општине Рума ће се одржати 15.10.2020. године са почетком у 10.00 часова у Великој сали Културног центра у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Одлуке о оснивању Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума.     

2. Предлог Одлуке о именовању Општинског савета родитеља.

3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима и паркирању.

4. Предлог Закључка којим се даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора о усвајању ценовника Паркинг службе.

5.Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем установе Спортски центар Рума за 2019. годину.

6. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈП "ГАС-РУМА" у Руми за 2018. годину.

7.Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈП "ГАС-РУМА" у Руми за 2019. годину.

8. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о повећању основног капитала ЈП "ГАС-РУМА" у Руми.

9. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума за 2019. годину.

10.Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈУП "План" Рума за 2019. годину.

11. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈП "Водовод" Рума за 2019. годину.

12. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈП "Комуналац" Рума за 2019. годину.

13. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о непостојању остварене добити ЈП "Стамбено" Рума за 2019. годину.        

14. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуке Надзорних одбора ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума и ЈУП "План" Рума о покретању поступка статусне промене - СПАЈАЊЕ

15. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-30.09.2020. године

16. Предлог Закључка којим се даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора о измени и допуни Статута ЈП "Комуналац" Рума

17. Избори и именовања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001