Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената

величина слова

28. септембар 2020.

Обавештавају се студенти друге, треће и четврте године студија као и студенти другог и трећег степена студија да је у току Конкурс  за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2020/2021. годину.

Моле се студенти који имају пријављено пребивалиште на територији Општине Рума, а планирарају да учествују на наведеном конкурсу, да имају у виду да је конкурс у току и да траје од 15.9.2020. до 30.10.2020. и да је потребно да од Општинске управе Рума - Одељења за друштвене делатности, добију уверење о пр.приходу по члану домаћинства.

Како би орган могао по поднетом захтеву да одговори у року, моле се студенти да на време поднесу захтев и приложе документацију која је потребна овом органу, а то је:

1. Изјава о заједничком домаћинству оверена код јавног бележника

2. Потврда о висина примања за  запослене чланове домаћинства за период од 01.01.2020-30.06.2020. - Потврда се добија од послодавца

3. Потврда о статусу студента, ученика чланова домаћинства

 

Осталу документацију о чињеницама о којима се води службена евиденција  прибавља орган по службеној дужности у роковима који су дефинисани чланом 103. Закона о општем управном поступку. ( Потврда о приходима од пољопривреде, занатске или самосталне делатности, Потврда о приходу оствареном од имовине, капитала, ауторских права, права од индустријске својине и других примања, Уверење о катастарском приходу, Потврда о примању по основу пензијском, социјалног и инвалидског осигурања за чланове домаћинства,Уверење уз евиденције незапослених лица)

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001