Јавни увид

величина слова

23. септембар 2020.

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума оглашава Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације "за блок 4-14-2 у радној зони" у Руми и у Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације "Парк-шума Борковац" у Руми.

Јавни увид ће трајати 30 дана и то од 23. септембра 2020. године до 23. октобра 2020. године.

Наведени Планови детаљне регулације биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 8,00 часова до 13,00 часова у просторијама Јавног урбанистичког предузећа “План” Рума, ул. 27 октобра бр. 7А у Руми.

Примедбе на Планове детаљне регулације заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 23.10.2020. године.

Kомисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.