Обавештење ЈП „Водовод"

величина слова

24. март 2020.

На основу чл. 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 87/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл.гласник РС“, бр. 29/2020) и Одлука Штаба за ванредне ситуације општине Рума, Директор предузећа доноси Одлуку:

Утврђује се да се од дана 24.03.2020. год., до окончања ванредног стања неће вршити очитавање утрошка воде са мерних инструмената-водомера, потрошачима – физичким лицима у индивидуалном и колективном становању.

Утрошак воде ће се тарифирати према просечној потрошњи оствареној у току 2019.години према којој ће се издавати месечни рачуни.

Потрошачима који сами очитају мерне инструменте-водомере и о томе електронским или телефонским путем обавесте предузеће, утрошак воде ће се тарифирати према очитаном и пријављеном стању.

ЈП „Водовод“ Рума у периоду од 01.03.2020.године до окончања ванредног стања неће вршити обрачун камате на дуговања свих потрошача.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001