Обавештење о увиду у бирачки списак

величина слова

5. март 2020.

GrbИзлаже се на увид грађанима Општине Рума део Јединственог бирачког списка за Општину Рума, почев од 5. марта 2020. године. Увид у део бирачког списка грађани могу извршити непосредно у Одељењу за општу управу и заједничке послове (Орловићева бр. 5, канцеларија бр. 20) сваког радног дана од 7 до 20 часова, као и суботом од 8 до 15 часова. Увид се може вршити и у месним канцеларијама сваког радног дана у току редовног радног времена о 7 до 15 часова. Грађани увид могу вршити и на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем података о ЈМБГ (https://upit.birackispisak.gov.rs/).

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Увид у Јединствени бирачки списак могу вршити и интерно расељена лица са Косова и Метохије, која имају пријављено боравиште на територији општине Рума.

Грађани који ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта морају поднети захтев Општинској управи да се у бирачки списак упише тај податак, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 4. априла2020. године.

Након закључења бирачког списка 10. априла 2020. године грађани захтеве за упис и промену/исправку података подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе, преко Општинске управе, најкасније 72 часа пре дана избора, односно до 22. априла 2020. године. Захтеви се подносе у згради Општинске управе у Орловићевој улици бр. 5, канцеларија бр. 20.

Све додатне информације грађани могу добити на телефоне 022/433-911, 022/433-912, 069/721-155, као и путем мејла This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Захтев за упис, брисање, промену у ЈБС

Захтев за гласање по месту боравишта

Захтев за издавање потврде о бирачком праву за кандидата

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001