Извештај са LXXX седнице Општинског већа - Први Ребаланс буџета, Бесплатни уџбеници за прваке, Нова котларница у насељу Тивол

величина слова

11. јун 2019.

80. седница Општинског већаДанас је у Градској кући одржана LXXX седница Општинског већа Општне Рума на којој је усвојена Одлука о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2018. годину са извештајем о извршењу Одлуке о буџету за 2018. годину. Приходи и примања буџета општине Рума за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године остварени су у укупном износу од 1.865.325.000 динара и у односу на планиране приходе у 2018. години остварени су са 90,38%. Укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из претходне године износе 2.057.371.000 динара, односно 91,18%, бруто планираних прихода и примања. Расходи и издаци буџета за овај период реализовани су у укупном износу од 1.984.618.000 динара односно 88,47%, укупно планираних расхода и издатака. Извештај је показао да је 2018. година била једна од најбољих година у последњих неколико уназад, рекао је председник Општине Рума, Слађан Манчић.

Показали смо и могућност да довучемо средства са виших нивоа власти, а са друге стране радује чињеница да скоро 40 одсто средстава који су пунили буџет су порези на зараде што показује да је велики број наших грађана добио прилику да ради и да на тај начин пуни општински буџет и обезбеђује своју егзистенцију“, изјавио је Манчић.

На данашњој седници је усвојен и први Ребаланс буџета. Један од разлога за доношење ове Одлуке о изменама и допунама Одлуке обуџету Општине Рума за 2019. годину садржан је у Уговору о наменским трансферима у социјалној заштити закљученог између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Општине Рума по коме ће се Општини Рума пренети укупан износ наменских трансфера у висини од 12.230.283 динара, а други разлог је добијена сагласност Министарства на основу које се дозвољена маса средстава за плате може увећати за износ од 18.150.710 динара. Увећaње масе средстава за плате односи се на исплату плата запослених у Предшколској установи "Полетарац" Рума која је у септембру и новембру 2018. године отворила нове васпитне групе, и у складу са тим ангажовала нове раднике.

Оно што је новина и што је одлучено приликом доношења првог Ребаланса је да смо средства за основно и средње образовање подигли за 15 милиона динара што подразумева да ћемо купити бесплатне уџбенике за све прваке ове године. Финансираћемо и уџбенике за сву децу од првог до осмог разреда чији су родитељи корисници социјалне помоћи, самохрани родитељи, треће дете у породици, све оне који имају праву на ту врсту субвенције. За те уџбенике ћемо издвојити око 7 милиона динара“, изјавио је Манчић.

 

Чланови Општинског већа усвојили су Одлуку о изменама и допунама Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва. Оно што је важно рећи је да није дошло до повећања броја запослених, истакао је начелник Општинске управе, Душан Љубишић.

Шта више број запослених се и даље смањује у складу са трендом од 2013. године. На неодређено време је запослено 121 лице, било је 122, једно лице са инвалидитетом смо примили, затим запослено је 12 лица на одређено време због повећаног обима посла и 11 лица у кабинету председника општине. Оно што даље очекујемо јесте смањење броја запослених с обзиром да имамо најаве одлазака у пензију до краја године“, рекао је Љубишић.

На седници је усвојена Анализа остварених планова у 2018. години планираних Стратешким планом одрживог развоја 2015-2020. године, као и Акциони план спровођења овог Стратешког плана.

Усвојена је и Одлука о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину ЈКП „Паркинг и инфраструктура“, као и Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Стамбено“ Рума за 2018. годину. Директор овог предузећа Срђан Николић је рекао да је ова године била доста тешка за „Стамбено“.

„Остварен је губитак од 14,2 милиона динара. Анализом трошкова котларнице „Румен“ констатовали смо да је тамо губитак од 16,2 милиона динара. Ове године ће се издвојити значајна средства за изградњу котларнице на гас у насељу Тивол. Ребалансом буџета одређено је још 60 милиона, тако да постоји нека позиција од 120 милиона динара да се тај проблем реши“, изјавио је Николић.

Стамбено је једно од предузећа које је камен око врата развоју наше Општине, рекао је председник Слађан Манчић.

„Проблеми овог предузећа нису од скоро, уназад деценију или две је на губитку. Ништа се није радило по питању нових технологија и увођењу алтернативних начина грејања. Одлучили смо да издвојимо 120 милиона динара за иградњу котларнице на гас у насељу Тивол. Прошле године смо урадили три пројекта за три котларнице, ова је приоритет. Мислимо да ћемо реализовату изградњу те нове котларнице за грејну сезону 2020-2021. године“, изјавио је Манчић.

На седници је усвојена Одлука о раподели добити јавних предузећа за 2018. годину, Одлука о доношењу Плана детаљне регулације насељеног места Доњи Петровци, Одлука о димничарским услугама и одлуке о избору организација које ће извршити процену тржишне вредности одређених парцела у к.о. Рума.

Чланови Општинског већа усвојили су захтеве за помоћ Спортског удружења за фитнес и рекреацију „МЈ фитнес студио“, планинарско санкашког друштва „Шумар“ Кленак, Хуманитарне организације „Срби за Србе“ и Матијевић Владимира из Грабоваца.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001