Филтер
 • Одлука о додели средстава за редовне активности и програме удружења

  14. март 2016.

  UdruženjaНа основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/09), члана15. став 1. тачка 40. Статута Општине Рума („Службени лист општина Срема“, број 6/2009, 38/2012 и 28/2014), као и члана 51. Пословника о раду Општинског већа Општине Рума („Службени лист општина Срема“, број 35/2009), Општинско веће Општине Рума, на седници одржаној дана 11.03.2016. године, донело је:

  Одлуку о додели средстава из буџета за редовне активности и програме удружења са територије Општине Рума у 2016. години.

  Пројекти, односно програми, за које су овом Одлуком обезбеђена средства у буџету Општине Рума, морају бити реализовани најкасније до 31.12.2016. године.

  Конкурси Општине Рума за област културе, спорта и рада удружења.

 • Одлука о додели средстава за програме и пројекте из области културе

  14. март 2016.

  KulturaНа основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 15. став 1. тачка 19. и 40. Статута Oпштине Рума („Службени лист општина Срема“, број 6/2009, 38/2012 и 28/2014), члана 51. Пословника о раду Општинског већа Општине Рума („Службени лист општина Срема“, број 35/2009) и члана 9. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Рума за програме и пројекте из области културе који су од значаја за Општину Рума, бр. 06-117-19/2015-II од 17.12.2015. године, на седници одржаној 11.03.2016. године, Општинско веће Oпштине Рума је донело:

  Одлуку o додели средстава из буџета за програме и пројекте из области културе који су од значаја за Општину Рума у 2016. години.

  Пројекти, односно програми, за које су овом Одлуком обезбеђена средства у буџету Општине Рума, морају бити реализовани најкасније до 31.12.2016. године.

  Конкурси Општине Рума за област културе, спорта и рада удружења.

 • Обавештење о увиду у бирачки списак

  5. март 2016.

  На основу члана 14. Закона о Јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и главе IV тачке 10. став 2. Упутства за спровођење Закона о Јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2012), а поводом расписаних избора за посланике у Народну скупштину Републике Србије, Општинска управа општине Рума, грађане Општине Рума

  О Б А В Е Ш Т А В А

  ИЗЛАЖЕ СЕ на увид грађанима Општине Рума део Јединственог бирачког списка за Општину Рума, почев од 5. марта 2016. године. Увид у део бирачког списка грађани могу извршити непосредно у Одељењу за општу управу и опште послове (Орловићева бр. 5, канцеларија бр. 20) сваког радног дана од 7 до 20 часова, као и суботом од 8 до 15 часова. Грађани увид могу вршити и на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем података о ЈМБГ (http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal).

  Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

  Увид у Јединствени бирачки списак могу вршити и интерно расељена лица са Косова и Метохије, која имају пријављено боравиште на територији општине Рума.

 • Одржана XXXVIII седница СО Рума

  31. март 2016.

  PredsedavajućiГрађани који се греју на даљински систем грејања од априла ће плаћати за 10,9 одсто умањене рачуне, а такву Одлуку подржали су одборници Скупштине општине Рума на данашњем заседању.

  Умањену цену ће плаћати и грађани којима се грејање обрачунава по старом паушалном начину, као и они којима се грејање обрачунава по испорученој топлотној енергији.

  Председник СО Рума др Александар Мартиновић је истакао да је локални парламент донео добру одлуку, која у себи садржи равнотежу између интереса грађана и могућности ЈП "Стамбено".

  "Изашли смо у сусрет грађанима да цена грејања буде нижа, јер за тако нешто постоје реалне основе. Цена мазута и гаса је нижа и постојао је простор да се актуелна цена грејања снизи. Са друге стране трудили смо се да не угрозимо пословање ЈП "Стамбено" и гурнемо га у још веће финансијске проблеме. Ми смо ово предузеће, по преузимању власти, затекли у катастрофалном финансијском стању и сада чинимо значајне помаке ка стабилизацији пословања", изјавио је Мартиновић и напоменуо да је посао фирми која очитава калориметре дат једној фирми без тендера, управо за време претходне власти.

  Нова цена по паушалном начину обрачуна износи 95,89 динара без ПДВ-а за стамбени и 143,83 динара по метру квадратном за пословни простор.

 • Отворен Центар за превенцију у румском Дому здравља

  31. март 2016.

  Ferenc Vicko, Snežana Bojanić i Marija StojčevićДанас је у Дому здравља Рума отворен Центар за превенцију и Центар за здравље жена. Свечаном отварању присуствовали су државни секретар Министарства здравља Републике Србије доц. др Ференц Вицко, заменица председника општине Рума Марија Стојчевић, директор Покрајинског завода здравственог осигурања Дарко Милутиновић, директор Филијале републичког фонда здравственог осигурања Момо Гајић, директор Дома здравља Сремска Митровица Душко Маџић и управница Филијале републичког фонда здравственог осигурања Руме Милка Лолић.

   Државни секретар доц. др Ференц Вицко истакао је да је отварање овог центра од великог значаја. „Оно што се сви ми трудимо у Министарству је да променимо нашу свест, да побољшамо здравствену културу, да схватимо да је много боље предупредити болест него сачекати па је лечити. У задњих петнаест година у Србији тумори стоје на првом месту по броју нових случајева у току године. Рад једног оваквог центра је заиста врло важан, да добијемо популацију која ће бити здравија. У исто време помоћи ћемо женама, младим породиљама, припремићемо младу породицу да буду прави родитељи“, изјавио је др Ференц Вицко.

  Ferenc VickoДиректорка Дома здравља Рума, др Снежана Бојанић је рекла да је центар отворен са великом жељом и ентузијазмом, а са мало средстава и да је ово тек почетак. „Мислим да ће се пацијенти далеко одговорније бавити својом болешћу и лечењем онда када уоче да и ми кроз рад оваквих саветовалишта радимо и бринемо о њима. Већ сам писмени позив, после којег следи и телефонски, говори о нашем напору да их овде прихватимо и шаље им неку позитивну поруку да неко брине о њима и да је неком стало да они брину о свом здрављу. Отварањем овог центра хтели смо да покажемо нашим суграђанима да је превенција нешто што мора да постане саставни део нашег живота, да стил живота мора да се мења у складу са тим, да здравље има своју цену и да је изрека „боље спречити него лечити“ свима јасна и да овај центар има за циљ баш то“, рекла је докторка Бојанић.

 • Заказана XXXVIII седница Скупштине општине Рума

  30. март 2016.

  XXXVIII седница Скупштине општине Рума ће се одржати 31.03.2016. године са почетком у 10.00 часова у конференцијској сали Културног центра у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Предлог Одлуке о ангажовању лица за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Рума за 2015. годину

  2. Предлог Акционог плана спровођења Стратешког плана одрживог развоја 2015-2020. за 2016. годину

  3. Предлог Анализе остварених планова у 2015. години планираних Стратешким планом одрживог развоја 2015-2020. година

  4. Предлог Плана имплементације Стратешког плана одрживог развоја општине Рума 2015-2020. година

  5. Предлог Закључка о усвајању захтева Надзорног одбора ЈП "Водовод" Рума за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину

  6. Предлог Закључка о усвајању захтева Надзорног одбора ЈП " Гас-Рума" Рума за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за период 01.01.2016. године до 31.12.2016. године

  7. Предлог Закључка о усвајању захтева Управног одбора Завичајног музеја у Руми за давање сагласности на Одлуку Управног одбора посл.бр. 84-01/2016 од 26.02.2016. године   о усвајању предлога финансијског плана дел.бр. 79-02 од 25.02.2016. године установе Завичајни музеј за 2016. годину

  8. Предлог Закључка о усвајању захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о изменама и допунама Програма пословања ЈУП "ПЛАН" Рума за 2016. годину

  9. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Рума

  10. Предлог Одлуке о измени Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима

 • XXXXI седница Општинског већа - Биоскоп "Техника", безбедност у саобраћају и јавна паркиралишта

  30. март 2016.

  Slađan MančićОпштинско веће је на седници 29. марта усвојило Решење о прибављању непокретности у јавну својину Општине Рума путем размене непокретности. У непосредној размени Општина Рума би за некадашњи биоскоп "Техника", у улици ЈНА 106, добила локал(98) у улици ЈНА 135(преко пута ЈП "Гас-Рума") и магацински простор површине 68m², који су сада у власништву заинтересовног инвеститора.

  Председник Општине Рума Слађан Манчић је поновио став локалне самоуправе да све објекте који коштају и за које румска општине плаћа режије, а иначе су у доста лошем су стању, треба продати инвеститорима који су заинтересовани да објекте реновирају или као у случају "плаве зграде" изграде нове. Он је истакао да ће у поступку бити заштићени интереси Општине Рума.

  "Ако не будемо у наредне две, три године улагали у ове објекте, мораћемо издавати решења о рушењу, стога је у интересу Општине Рума да све објекте који оптерећују локални буџет, прода заинтересованим инвеститорима, као у случају "плаве зграде". Улагање у обнову зграде биоскопа "Техника" је процењено на око 65.000 евра, те је јасно да је непосредна размена далеко више у интересу Општине Рума", напоменуо је Манчић.

  Центар за вештачење и процене Нови Сад је непокретност у власништву Општине Рума проценио на износ од 103.800 евра, а вредност инвеститора на 79.464,28 евра, те је инвеститор дужан да у корист буџета уплати износ од 24.335,72 евра у динарској противредности, у року од 20 дана од дана закључења уговора.

 • XXXXI седница Општинског већа - Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

  30. март 2016.

  Slađan MančićОпштинско веће је на јучерашњој седници усвојило Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Рума за 2016. годину.

  Општина Рума једна је од малобројних локалних самоуправа која је испоштовала кратке рокове Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Приликом израде Годишњег плана Комисија се суочила, поред кратког рока и са бројним другим препрекама. Подаци о површинама парцела из Републичког геодетског завода се нису слагали и било је потребно много рада и енергије да би се овај Годишњи програм завршио, тврди председник Општине Рума Слађан Манчић.

  "Уз савестан и одговоран рад Комисије за израду Годишњег плана успели смо да овај важан документ проследимо у скупштинску процедуру. Рокови су били изузетно кратки, Правилник је донет у фебруару и по њему 31. март је крајњи рок да се направи Годишњи програм и прође све оне неопходне процедуре укључујући и сагласност од ресорног министарства. Колико сам ја обавештен, ми смо једна од малобројних општина која је успела да испоштује рокове и Годишњи план ће се у четвртак 31. марта наћи пред одборницима на Скупштини", рекао је председник Манчић.

  Недоношење Годишњег програма повлачи за собом и одређене санкције попут укидања трансферних средстава и великих новчаних казни.

 • Могућност репрограма пореског дуга и отписа камате

  11. април 2016.

  Најновијим изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 15/2016 од 25.2.2016.године), дата је могућност репрограма пореског дуга, превремена отплата и отпис камате на порески дуг, и то за порески дуг који није већи од 2.000.000,00 динара и који у себи не садржи камату, на дан ступања на снагу Закона о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, односно на дан 4.3.2016. године.
  Захтеви за репрограм, превремену отплату и отпис камате по овом основу се подносе у писаном облику на прописаном обрасцу ЗОПДП на писарници општинске Управе, Орловићева бр.5, Рума, у периоду 1.4.2016-4.7.2016. године, уз достављење доказа о измирењу текућих обавеза и главнице пореског дуга.
  Како се уз попуњени образац ЗОПДП доставља и доказ о уплати текућих обавеза и главнице дуга, неопходно је да сви заинтересовани порески обвезници најпре дођу у просторије Одељења за локалне јавне приходе, Главна 107, Рума, I спрат, канцеларије 3, 4 и 8, како би добили информацију о тачном износу дуга, као и условима, текућим обавезама и главници коју треба уплатити да би се оставрила права предвиђена Законом.

 • XXXXI седница Општинског већа - Нижа цена грејања и бесплатан превоз

  29. март 2016.

  Opštinsko većeОпштинско веће Општине Рума упутило је на данашњој седници предлог Скупштини да се цена даљинског грејања у Руми смањи. Иницијативу за смањење цене грејања покренуо је председник Општине Рума Слађан Манчић у циљу обезбеђења што оптималнијих услова живота за грађане.

  Предлогом новог ценовника проценат смањења цене топлотне енергије за све категорије потрошача је 10,9%.

  "Тражили смо смањење цене јер су на тржишту тренутне цене мазута и гаса знатно снижене у односу када је усвојен постојећи ценовник. Дошли смо до заједничког става да се цена и по обрачуну за испоручену топлотну енергију и по паушалном обрачуну смањи за 10,9%. То није драстично смањење цене грејања, међутим, гледали смо и да изађемо у сусрет грађанима, али и да не угрозимо пословање предузећа, које је годинама великим у финансијским проблемима", изјавио је председник Манчић. Већници су подржали и Ребаланс плана програма пословања ЈП "Стамбено" за 2016. годину. Разлог за ребаланс је управо одлука о смањењу цене гаса, чија би примена, уз Скупштинско одобрење, почела 1. априла.

  Веће је на данашњем заседању донело Правилник о ближим условима, поступку за остваривање права, категорији лица која остварују субвенцију и висину субвенције у градском, приградском и међумесном превозу.

 • Сећање на младог хероја и бољи живот за становнике улице Мише Убоје

  29. март 2016.

  Ulice Miše UbojeНакон више година ишчекивања становници улице Мише Убоје у Руми добили су коначно инфраструктурно опремљену улицу. Поред афалтираног коловоза, тротоара и канализације, Рума је на достојан начин одала пошту свом суграђанину Миши Убоји који је у августу 1998. године погинуо у јужној српској покрајини на Косову и Метохији, током одслужења војног рока. Свечаном отварању улице присуствовали су челни људи румске општине, предвођени председником општине Слађаном Манчићем и председником СО Рума др Александром Мартиновићем. Гости на отварању су били министар правде Никола Селаковић, као и родитељи Мише Убоје, Нада и Перо.

  За радове у илици Мише Убоје издвојено је око 40 милиона динара из буџета Општине Рума.

  Председник Општине Рума Слађан Манчић је истакао да се град напокон одужио Миши Убоји, који је херојски дао свој живот за нашу земљу и да ће његово име живети док је Руме и Србије.

  "Од 2002. године мештани ове улице чекају асфалт, а родитељи да се на достојан начин укаже поштовање према нашем трагично настрадалом суграђанину. Уређење ове улице је обећавано годинама, али је тек ова локална самоуправа показала искрену намеру да својим становницима обезбеди нормалне услове достојне 21. века, али и уједно ода дужно поштовање Миши Убоји. Када смо усвајали буџет за 2015. годину, рекли смо да ћемо испоштовати сваку ставку, све планиране радове и зато смо поносни што је улица након скоро деценију и по уређена. Ми наша обећања испуњавамо и то је разлика у односу на претходне локалне самоуправе у Руми", поручио је Манчић.

 • Додела студентских стипендија

  29. март 2016.

  Свечана додела Уговора о стипендирању студената са територије Општине Рума биће уприличена у петак, 1. априла, у великом холу Културног центра Рума.  Почетак је заказан за 10 часова.

   

   

 • Златне маске 19. Арт Трема Феста Зијаху Соколовићу, Валентини Лончарић и Анђелији Рондовић

  29. март 2016.

  Trema festДоделом награда најбољим представама и глумачким остварењима синоћ је у Културном центру Рума завршен традиционални, 19. по реду, позоришни фестивал "Арт Трема Фест". Овогодишњи фестивал је направио значајан искорак у односу на раније године и када је у питању квалитет представа, али одзив публике, сматра организатор Арт Трема Феста Золтан Фридман.

  "Изузетно сам задовољан мартковском "Тремом", првим у низу од три сегмента у нашем позоришном пројекту. Уживали смо у квалитетним представама професионалних позоришта и испитним студентским представама. Стручни жири је донео све одлуке једногласно, а ове године је поново у вредновање представа укључен и активни жири публике и њихов суд се донекле поклопио са стручним жиријем. Драго ми је што смо ове године у Руми гледали и неке професионалне глумце који су тим послом почели да се баве аматерски у нашем румском позоришту ", изјавио је Фридман, уједно се захваливши спонзорима и покровитељима Општини Рума, Министарству културе и информисања и Покрајинском секретаријату за културу и информисање.

  Награде у категорији професионалних камерних форми:

  Једногласна Одлука стручног жирија у саставу: мр Мирослав Радоњић, театролог, Гордана Ђурђевић Димић, драмска уметница и Милан Белегишанин, редитељ.

 • Гласање према месту боравишта у земљи

  1. април 2016.

  Бирачи који ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи, морају поднети захтев Општинској управи да се у бирачки списак упише тај податак, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до суботе 2. априла 2016. године. Захтев се подноси у згради општине, Орловићева бр. 5, канцеларија бр. 20, као и у месним канцеларијама. Ако најкасније до 2. априла 2016. године у бирачки списак није уписан податак да ће бирач гласати на предстојећим изборима према месту боравишта, бирач може гласати само према месту пребивалишта.

  Све додатне информације могу се добити на бројеве телефона 433910, лок. 114, 470911, 069721155, као и путем мејла birackispisak@ruma.rs.

  Захтев

 • Делегација Општине Мали Зворник посетила Општину Рума

  28. март 2016.

  Mali Zvornik u RumiПредседник Општине Мали Зворник Зоран Јевтић посетио је данас Општину Рума и са својим сарадницима је у Градској кући присуствовао наменском семинару о транспарентости у раду Општинске управе. Председник Јевтић је у разговору са челним људима румске локалне самоуправе оценио да је Општина Рума добар пример када је у питању транспарентност, те да стога није било дилеме на коју се општину треба угледати.

  "Ми желимо да Општина Мали Зворник буде транспарентна као Рума и да нашим грађанима на најјаснији начин презентујемо рад Општинске управе. Морамо показати одговорност и увести стандарде у раду који ће надживети све мандате. Верујем да ће моји сарадници усвојити знања са данашњег предавања у Руми и да ћемо транспарентност рада наше Општинске управе подићи на један виши ниво", казао је Јевтић.

  Фокус данашњег разговора је био на Информатору о раду Општинске управе који је оцењен од стране независних институција као један од најбољих у Републици Србији, истакао је начелник Општинске управе Општине Рума Душан Љубишић.

 • Подршка Ромима при запошљавању

  28. март 2016.

  Marijana TodorovićУ Руми је данас почела четвородневна обука у оквиру пројекта "Више искуства за више могућности!" - Унапређење социјалне инклузије и запошљавања Рома.
  Пројекат се спроводи под покровитељством Делегације Европске уније у Србији, уз подршку Министрства рада, запошљавања и социјалне заштите.

  Пројекат се односи на унапређење запошљивости и социјалну инклузију Рома у Општини Рума, а обуку ће проћи 90 полазника. Он је усмерен пре свега на младе Роме и Ромкиње и њиме је предвиђено ангажовање 30 лица, који ће проћи стручну праксу, напоменула је Маријана Тодоровић, координаторка пројекта испред Општине Рума.

 • Филип Петровић освојио бронзану медаљу на Првенству Србије у кик боксу

  28. март 2016.

  На Првенству Србије у кик боксу за сениоре "Б" класе одржаном у СД "Раднички" у Београду 26. марта, наступио је један члан Кик бокс клуба "Ру 09". Филип Петровић је у конкуренцији 12 такмичара у категорији -81 килограм освојио бронзану медаљу. Филип је у четвртфиналном мечу савладао далеко искуснијег Здравка Богићевића из "Пан џима" и тако се пласирао у полуфинале. Због напорног меча и пуно задатих удараца Филип је повредио стопало десне ноге. Полуфинални меч није био у стању да одради на врхунском нивоу и стога је у договору са тренером предат полуфинални меч без борбе. Тако је Филип дошао до бронзане медаље на свом првом наступу на првенству Србије.

  На истом такмичењу члан клуба "Ру 09" Ненад Вукадиновић је положио за републичког судију.

 • Чај у 8 - Кец Квинтет

  28. март 2016.

  PlakatСреда, 30. март / Велики хол КЦ-а/ 20.00 часова
  Улаз слободан

  The Kec Quintet је модеран џез квинтет који окупља перспективне, младе музичаре већ познате београдској џез сцени. Састав се окупља у новембру 2015. године и од тада активно наступа широм Србије. Ови млади музичари у свом квинтету негују слободан музички изражај, свирајући обраде америчких џез стандарада, у оригиналним и ауторским аранжманима, ипак на својствен и иновативан начин. Кец Квинтет чине:

  • Дуња Дивић, вокал
  • Невена Пејчић, клавир
  • Миљан Митровић, клавир
  • Марко Ћурчић, контрабас
  • Никола Радојичић, бубњеви
 • Летње рачунање времена

  25. март 2016.

  Летње рачунање времена почиње у недељу, 27. марта, када казаљке на часовницима у 2.00 треба померити за један сат унапред, на 3.00.

  Према важећем закону, летње рачунање времена у Србији завршава се последње седмице у октобру. Циљ померања времена углавном је уштеда електричне енергије. Летње рачунање времена је код нас први пут уведено 27. марта 1983. године. 

 • 19. Арт Трема Фест Рума 2016

  25. март 2016.

  FestivalТрадиционални позоришни фестивал Арт Трема Фест Рума 2016 почео је синоћ у Културном центру Рума. За четири фестивалска дана Румљани имају могућност да виде 8 представа у такмичарској конкуренцији и једну у ревијалном делу програма.

  Поред позоришта из Србије румској публици ће се представити и драмски уметници из Цетиња и Ријеке.

  На синоћњем свечаном отварању су говорили директор Позоришног музеја Војводине Зоран Максимовић, директорица Завичајног музеја у Руми Снежана Јанковић и глумац и председник Градског позоришта "Рума" Бранко Јовичић.

  Они су изнели заједнички став да је Арт Трема Фест догађај који обележава културну сцену у Срему, те да је он за малу средину као што је Рума драгоцен."Сама чињеница да се фестивал одржава по 19. пут довољно говори о његовом значају", сматра Максимовић.

 • Обука у оквиру пројекта "Више искуства за више могућности!"

  25. март 2016.

  У оквиру пројекта "Више искуства за више могућности!" - Унапређење социјалне инклузије и запошљавања Рома у Руми ће се од 28. до 31. марта одржати обука намењена представницима јавног, цивилног и приватног сектора у општини Рума, с циљем да се ојача разумевање учесника о кључним концептима инклузије, дискриминације и права мањина, те да се утврди тренутни положај Рома на територији општине Рума и могућност његовог унапређења.

  Обуку ће одржати стручњаци из Кровне организације младих Србије из Београда, док је организатор семинара општина Рума, под покровитељством Делегације Европске уније.

 • Бесплатна Игровница "Полетарца" почиње са радом

  25. март 2016.

  УПВО „Полетарац“ организује Игровницу за децу узраста од три до пет и по година која не похађају целодневни или полудневни боравак у овој Установи. Игровница ће се реализовати као и претходних година у Монтажном објекту у улици Првомајској, једном недељно (среда) два сата од 15.30 до 17.30.

  Заинтересовани родитељи могу се јавити на следеће бројеве телефона: 474-483 или 069751861 или могу лично доћи у објекат Јаслице у Главној улици, и тражити социјалног радника Гордану Јововић.

  Програм је бесплатан и почиње 6. априла.

 • Државни секретар Иванишевић задовољан социјалном заштитом у Руми

  24. март 2016.

  Иванишевић у посети РумиДржавни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Ненад Иванишевић, посетио је данас Градску кућу и са председником општине Рума, Слађаном Манчићем, разговарао о стању социјалне заштите на територији општине Рума.

  Председник Манчић је упознао секретара са свим пројектима који се спроводе у оквиру Центра за социјални рад општине Рума, као и са пројектима у оквиру других институција који се баве социјалном заштитом. „Закључак са састанка је да је ситуација што се тиче социјалне заштите доста добра. Договорено је да у наредном периоду заједно обиђемо све установе социјалне заштите како би видели на терену каква је ситуација и које су потребе с обзиром да је Министарство вољно да нам изађе у сусрет и помогне нам“, рекао је председник Манчић.

   

 • Ускршња честитка председника Општине Рума

  24. март 2016.

  Свим грађанима Oпштине Рума који Ускрс славе по грегоријанском календару, од срца честитам предстојећи празник.

  Желим Вам да Ускрс прославите и проведете у лепом расположењу, здрављу, љубави, слози и сваком добру са вашим најмилијима, вашим пријатељима и комшијама, а у духу мира, толеранције и међусобног разумевања.

  Председник Oпштине Рума Слађан Манчић

 • Ускршња честитка председника Скупштине Општине Рума

  24. март 2016.

  Упућујем најсрдачније честитке свим грађанима Општине Рума који Ускрс прослављају по грегоријанском календару.

  Нека прослава Ускрса, у духу обичаја и верске традиције, у домове унесе срећу, љубав и мир, ојача пријатељство и јединство међу људима.

  Председник СО Рума др Александар Мартиновић

 • Обележено 17 година од почетка бомбардовања

  24. март 2016.

  Polaganje venaca 24.3.2016.Данас је на Градском гробљу у Руми обележено 17 година од почетка бомбардовања СР Југославије. Венце су положили представници СУБНОР-а Општине Рума са сродним борачким организацијама и представници локалне самоуправе.

  Присутнима се обратио Предраг Вукмирић, секретар СУБНОР-а. „У операцији је извршено 58.574 авионска налета, бачено је 25.000 тона експлозива, укључујући касетне бомбе. На касарну у Руми пало је 6 бомби и начињена велика материјална штета. Процене штете које је имала СРЈ крећу се од 30 до 100 милијарди долара. Коначан број жртава званично није саопштен, а српске процене се крећу од 2500 погинулих и 5000 рањених. Међу страдалима било је 79 деце! Сигуран сам да нас никада нико неће моћи убедити да су НАТО снаге по било чему имале право за оваква злодела, али морамо настојати да нађемо пут којим ћемо у будућности корачати без рата“, изјавио је Вукмирић.

  Predrag VukmirićМарија Стојчевић, заменица председника општине Рума, рекла је да је 24. март датум за поштовање, да је наша дужност да се сетимо свих невино настрадалих и одамо им дужно поштовање. „Ваздушни напади су почели првенствено на војне циљеве, да би се убрзо проширили и на привредне и цивилне објекте. У нападима који су без прекида трајали 78 дана, тешко су оштећени инфраструктура, привредни објекти, школе, здравствене установе, медијске куће, споменици културе, цркве и манастири“, подсетила је Марија Стојчевић.

 • Одложен "Чај у 8"

  23. март 2016.

  Концерт Квартета "Билитис", који је требао бити одржан вечерас у оквиру програма "Чај у 8", се одлаже за 6. април због болести извођача.

  Хвала вам на разумевању и извињавамо се због евентуалних непријатности.

  Културни центар Рума www.kcruma.co.rs

   

 • Полагање венаца - сећање на жртве бомбардовања

  23. март 2016.

  SpomenikПолагањем венаца на Градском гробљу у Руми, сутра ће се обележити 17 година од почетка бомбардовања СР Југославије. Венце ће положити СУБНОР Општине Рума са сродним борачким организацијама, представницима локалне самоуправе и грађанима. Почетак је заказан за 10 часова.

   

   

 • Свечано отворена реконструисана Градска пијаца - Нови услови на старој локацији

  22. март 2016.

  Gradska pijacaУз присуство великог броја грађана данас је у Руми свечано отворена реконструисана Градска пијаца. Овај пројекат, вредан 23 милиона динара, заједнички је финансиран од стане Општине Рума и ЈП "Комуналац". Поред локалних званичника председника Општине Рума Слађана Манчића и председника СО Рума др Александра Мартиновића и њихових сарадника, свечаном отварању присуствовали су и државни секретари у републичким министарствима, народни посланици и челници суседних општина.

  Председник Слађан Манчић је истакао да Румљани добијају уређен пијачни простор какав и заслужују, те да је реконструкцијом Градске пијаце улепшан строги центар града.

  Svečano otvaranje"Иако пада киша ми смо овде данас окупљени по лепом времену. Кажем то јер је управо киша била један од разлога због чега смо и кренули у реконтрукцију пијаце. Сведоци смо били да су овде продавци деценијама довијали на разне начине да се сакрију од кише, снега и ветра. Ширили су шаторска крила, најлоне, импровизовали, али сада је све то прошлост. Захваљујући локалној самоуправи која брине о својим грађанима сада је Градска пијаца добила потпуно нов изглед, наткривен простор који ће понудити боље услове и продавцима и купцима", поручио је Манчић.

  Велику подршку за све пројекте које Општина Рума спроводи, било да је то реконструкција Градске пијаце, 40 милиона динара вредни радови у улици Мише Убоје или довођење инвеститора, локална самоуправа има у Влади Србије и надлежним министарствима, рекао је председник Манчић.

 • Нове награде ученика Музичке школе

  22. март 2016.

  Ученици и наставници ОМШ “Теодор-Тоша Андрејевић“ Рума су утоку марта учествовали на пет такмичења и освојили седам награда: четири прве, две друге и једну трећу. Резултати:

  1. Guitar Art Festival 2016.(Интернационални фестивал класичне музике) Београд 8-13.3.2016.
  - Горан Грбић, Припремни разред гитаре, класа: Милош Марић - 2. награда
  - Борис Геров, 1. разред гитаре, класа: Милош Марић - 3. нагрда

  2. Такмичење младих хармоникаша, Лозница 12.3.2016.
  - Лука Балог, припремни разред, класа: Дамир Васиљевић-Тоскић - 1. награда
  - Александра Бркић, 3. разред, класа: Дамир Васиљевић-Тоскић - 2. награда

  3. 6. Такмичење"Бинички", Београд 15.3.2016.
  - Јелена Станковић, 6. разред клавира, класа: Маја Жмукић - 1. награда

  4. 16. Такмичење малдих пијаниста, Зрењанин 20.3.2016
  - Александра Шкаро, 2. разред, класа: Емилија Миодраг - 1. награда

  5. 17 Фестивал уметничке тамбуре, Нови Сад 19.3.2016.
  - Никола Црнобрња, 5. разред, класа: Смиљана Јанчић - 1. награда

 • Ново злато за Дамјана Марковића

  22. март 2016.

  Дамјан МарковићУ недељу, 20. марта, у Спортском центру "Рума" одржано је Првенство Србије у комбат саватеу на којем су спортисти Савате бокс клуба "Рума" освојили 1 златну, 1 срeбрну и 1 бронзану медаљу. Дамјан Марковић наш најуспешнији такмичар освојио је златну медаљу у категорији до 70кг за сениоре победивши Марка Милосављевића из Савате бокс клуба "Олимп" Шимановци, прекидом у другој рунди. Дамјан је овом победом потврдио статус репрезентативца и уједно је обезбедио наступ на Европском првенству у комбат саватеу, које се одржава у јуну месецу у Коринту, Грчка. Од румских спортискиња Сања Тошић је освојила сребрну медаљу до 70кг, а Александра Ђорђевић бронзану медаљу до 56кг.

  Организатори такмичења били су Савате бокс клуб "Рума" и Савате Савез Србије. Покровитељ је била Влада Републике Србије - Министарство омладине и спорта, Општина Рума и Савез Спортова Општине Рума.

 • Листа најчешћих грешака подносилаца захтева у обједињеној процедури

  21. март 2016.

  NALED (Национална алијанса за локални економски развој), који је учествовао у креирању програма обједињене процедуре, доставио је Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума листу од десет најчешћих грешака подносилаца захтева у обједињеној процедури. У циљу лакшег, бржег и ефикаснијег подношења захтева, молимо све будуће подносиоце да преузму листу грешака овде.

   

 • Чај у 8 - Квартет Билитис

  23. март 2016.

  PlakatСреда, 6. април / Велики хол КЦ-а / 20.00 часова
  Улаз слободан


  Квартет чине четири младе даме, Ксенија Башић - флаута, Ива Станковић - виолина, Ана Клем Аксентијевић - виола и Милица Свирац, виолончело. Као идеја за оснивање оваквог камерног састава послужио им је класичан гудачки квартет, који подразумева прву и другу виолину, виолу и виолончело. Пошто су флаута и виолина сличног опсега, у техничком смислу је било изводљиво прву виолину заменити флаутом, која се по боји одлично уклапа са остала три гудачка инструмента.

 • Оглас о отуђењу грађевинског земљишта

  21. март 2016.

  Расписан је Оглас о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње производних, складишних и пословних објеката уз пословање у складу са Планом детаљне регулације ”Румска петља". 

  Оглас о јавном надметању је отворен од 21.3.2016. године до 19.4.2016. године, а пријаве за учешће на јавном надметању са свим прилозима достављају се Јавном предузећу "Дирекција за изградњу Руме" најкасније до 19.4.2016. године до 15.00 сати.

  Преузмите Оглас

 • Светски дан вода 22. март

  21. март 2016.

  ПлакатУторак 22. март / Велики хол КЦ-а / 19.30

  Улаз слободан

  Учествују: Одред извиђача Рума, аутори филма "Рзав велики" и Туристичка организација општине Рума

  Организатор: Ворки тим Рума

 • Председник Манчић о пуњењу буџета, узурпацији земљишта и смањењу цене грејања

  18. март 2016.

  predsednik MancicПрва два месеца у 2016. години показала су значајније пуњење општинског буџета у односу на раније године. То није случајност, тврди први човек локалне самоуправе Слађан Манчић и напомиње да је Општина Рума на правом путу економског просперитета.

  "Обавили смо интерну анализу буцетског прилива у јануару и фебруару. Пуњење буџета је за 53 милиона више у односу на прошлу годину, тако да је то показатељ да инвестициони замајац у Општини Рума иде у добром правцу, да се тај капитал, који су донеле одређене инвестиције, опорезовао, а са друге стране "скинули" смо са евиденције незапослених преко 1000 радника и сада се тај порез од зарада слива у општински буџет", изјавио је председник Манчић.

  Председник румске општине најавио је за крај месеца и ново заседање локалног парламента.

 • Одржана XXXX седница Општинског већа

  18. март 2016.

  VećeОпштинско веће донело је на данашњој седници Одлуке о избору организације која ће вршити процену вредности парцеле 12156/3 на Румској петљи и о избору организације која ће вршити процену вредности пет парцела у к.о. Рума

  Одлучено је ће Министарство финансија - Пореска управа - филијала у Руми извршити процену у "Румској петљи", с обзиром да домаћи инвеститори "Румекон" има намеру да купи парцелу на тој локацији. Парцела је површине од око 1,5хa, а "Румекон"планира да прошири своје капацитете и упосли нови број радника. Пореска управа - филијала у Руми ће вршити процену и за пет парцела у К.О Рума које су намењене за доделу у поступку непосредне погодбе, с обзиром да се не могу самостално додељивати.

 • Обилазак радова на реконструкцији Градске пијаце

  18. јануар 2016.

  Obilazak pijaceПредседник Општине Рума Слађан Манчић обишао је данас радове на реконструкцији Градске пијаце у Руми. Сви радови се приводе крају и званично отварање и поновно пуштање у рад Градске пијаце очекује се наредног уторка.

  "У завршној фази смо свих радова. Бехатон је постављен, јавни тоалет завршен, обавестили су ме да ће сутра бити завршена кровна конструкција и постављење олука, расвета се ради. Веза са улицом ЈНА се асфалтира, сутра креће постављање нових тезги и неки ситнији естетски радови. Након више година Рума ће коначно добити оно што заслужује, а то је једну уређену и пристојну Градску пијацу", поручио је председник Манчић.

  Реконструкција Градске пијаце је заједничка инвестиција Општине Рума и ЈП "Комуналац". Вредност се процењује на око 23 милиона динара.

 • Првенство Србије у combat саватеу

  18. март 2016.

  Првенство Србије за јуниоре и сениоре у combat саватеу одржаће се у недељу, 20. марта, у Спортском центру Рума.

  Такмичење ће трајати од 11.30 до 17.00 часова, а наступиће 50 спортиста из 16 клубова који ће се борити за улазак у репрезентацију Србије за Европско првенство у Коринту у Грчкој које ће бити одржано у јуну месецу. Миодраг Ракић, председник Савате бокс клуба "Рума" очекује добре резултате од њиховог најуспешнијег члана Дамјана Марковића, као и од Сање Тошић и Александре Ђорђевић. Ракић позива све грађане општине Рума да присуствују такмичењу у недељу и уживају у атрактивним и фер борбама.

 • Отказана представа "Маша и Медвед"

  18. март 2016.

  Дечија представа "Маша и Медвед" је отказана.

  Купљене улазнице могу да се врате на билетарници Културног центра Рума.

   

   

   

 • Укинута ванредна и проглашена редовна одбрана од поплава у Хртковцима и Кленку

  18. март 2016.

  RumaДана 18.03.2016. године у 07.00 часова, при водостају + 501 цм, на меродавном водомеру “Шабац“ УКИДА СЕ ВАНРЕДНА И ПРОГЛАШАВА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на водотоку Сава:

  - Лева обала Саве у зони Кленка (3,88 км)

  - Леви насип уз Саву код Хртковаца (2,12 км)

  JВП "Воде Војводине"

 • Годишњи концерт ГТО "Бранко Радичевић"

  18. март 2016.

  Tamburaski koncertЈош један у низу традиционалних годишњих концерата Градског тамбурашког оркестра "Бранко Радичевић" из Руме, одржаће се и ове године у недељу, 20. марта у 20.00 часова у Великој дворани Културног центра у Руми.

  Поред млађег састава оркестра и извођачког састава ГТО "Бранко Радичевић" имаћете прилику да као госте на концерту видите и чујете Мериму Његомир, солисту народних песама РТС-а као и Ансамбл Зоруле из Новог Сада.

  О Градском тамбурашком оркестру "Бранко Радичевић" из Руме кроз године њиховог рада као и много награда, признања и похвала које су освојили током тих година је много тога већ речено, ипак, ваљало би напоменути да је оркестар основан давне 1969. године окупљајући велики број заинтересованих музичких ентузијаста за ову врсту уметничког изражавања. Први диригент и уметнички руководилац тада је био Исидор Хаднађев из Новог Сада а његов асистент Јован Јовановић. Касније у сезони 1970/71 оркестар је преузео и водио Жарко Шкорић. Од 1971. године па до данас, оркестар као диригент и уметнички руководилац води Бошко Богичевић.

 • Вечерас почиње 19. Арт Трема Фест Рума 2016

  24. март 2016.

  19.ArtTremaFestRuma201619. „Трема у марту”

  Од 24. до 28. марта / Културни центар Рума

  Организатор: Градско позориште Рума
  Координатор пројекта: Золтан Фридман, редитељ

  Ревија театарских ауторских пројеката, камерне представе студената академија уметности, академских позоришта и продукција установа културе

  Цена улазнице по представи: 200 динара
  Цена комплета улазница за 8 представа у конкуренцији: 1.000 динара
  Цена улазнице за представу Зијаха Соколовића „Демократија”: 400 динара
  Цена улазнице за представу у част награђених „Кафа и цигарете” Атеље 212 Београд: 700 динара

  Преузмите програм 19. Арт Трема Феста

 • XXXX седница Општинског већа

  18. март 2016.

  XXXX седница Општинског већа општине Рума ће се одржати данас у 13.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Предлог Одлуке о избору организације која ће вршити процену вредности парцеле 12156/3 на Румској петљи

  2. Предлог Одлуке о избору организације која ће вршити процену вредности парцела у к.о. Рума

  3. Нацрт Одлуке о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Рума

  4. Текућа питања.

 • Могућност репрограма пореског дуга и отписа камате

  17. март 2016.

  Најновијим изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 15/2016 од 25.2.2016.године), дата је могућност репрограма пореског дуга, превремена отплата и отпис камате на порески дуг, и то за порески дуг који није већи од 2.000.000,00 динара и који у себи не садржи камату, на дан ступања на снагу Закона о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, односно на дан 4.3.2016. године.
  Захтеви за репрограм, превремену отплату и отпис камате по овом основу се подносе у писаном облику на прописаном обрасцу ЗОПДП на писарници општинске Управе, Орловићева бр.5, Рума, у периоду 1.4.2016-4.7.2016. године, уз достављење доказа о измирењу текућих обавеза и главнице пореског дуга.
  Како се уз попуњени образац ЗОПДП доставља и доказ о уплати текућих обавеза и главнице дуга, неопходно је да сви заинтересовани порески обвезници најпре дођу у просторије Одељења за локалне јавне приходе, Главна 107, Рума, I спрат, канцеларије 3, 4 и 8, како би добили информацију о тачном износу дуга, као и условима, текућим обавезама и главници коју треба уплатити да би се оставрила права предвиђена Законом.

  Захтев

 • У биоскопу - С оне стране

  17. март 2016.


  PlakatОд 17 до 23. марта / Мала дворана КЦ-а / 19.00 и 21.00 час
  Улазница 250 динара

  Глумци: Ксенија Маринковић, Лазар Ристовски, Тихана Лазовић
  Режисер: Зринко Огреста

  Пре 20 година Весна се са децом преселила у Загреб, бежећи од догађаја који су им готово уништили животе. Међутим, након једног неочекиваног позива, на површину ће испливати тајна коју је кроз све те године настојала сакрити.

 • Представљање књиге "Живот уз длаку"

  17. март 2016.

  Корице књиге - преузето са сајта библиотекеУ петак 18. марта 2016. године, са почетком у 19 часова, Градска библиотека "Атанасије Стојковић" представиће најновију књигу Тодора Бјелкића "Живот уз длаку".

  Живот уз длаку је књига прича коју је 2015. године објавила Српска књига М из Руме. После низа веома запажених књига написаних за децу, Тодор Бјелкић се сада представља и као више него успешан писац за одрасле. Стога ова књига заслужује посебну пажњу, а румска библиотека ће је представити румској публици уз помоћ Ђоке Филиповића, Сашке Кијук, Миће Дудића и Чарли бенда.

   

 • Обука за запослене у Дневном центру за особе са интелектуалним и менталним сметњама

  16. март 2016.

  У оквиру пројекта "Унапређење социјалне инклузије особа са интелектуалним и менталним сметњама" који финансира ЕУ, а суфинасира и реализује Општина Рума у сарадњи са Центром за социјални рад Oпштине Рума, од 10.3.2016. до 13.3.2016. године је одржана тродневна едукација за професионално усавршавање 16 одабраних стручњака који ће бити запослени у Дневном центру за особе са интелектуалним и менталним сметњама.
  Дневни центар треба да отпочне са радом крајем марта 2016. године, у оквиру нове услуге коју пружа Центра за социјални рад. Намењен је особама са интелектуалним и менталним сметњама старости од 18 до 40 година. У Дневном центру ће бити запослени стручњаци Центра за социјални рад, као и стручњаци из различитих области који имају за циљ да помогну што већем осамостаљивању и укључивању у свакодневни живот ове осетљиве групе.

 • Иницијатива председника Манчића за смањење цене грејања у Руми

  15. март 2016.

  Inicijativa predsednika MančićaПредседник Општине Рума Слађан Манчић упутио је данас ЈП "Стамбено" Иницијативу за смањење цене грејања. Иницијатива:

  У складу са интересом наше локалне самоуправе обраћамо Вам се са следећом Иницијативом.

  У циљу обезбеђења што оптималнијих услова живота за грађане, а узимајући у обзир ситуацију у којој се поједини грађани налазе, предлажем да се размотре све могућности које би могле довести до смањења цене грејања, а нарочито узимајући у обзир смањење цене енергената у претходном периоду.

  Породични буџети су у великој мери оптерећени животним потребама што би могло водити ка смањењу наплативости у условима не тако високе куповне моћи становништва. Наш заједнички циљ јесте да се учини све што је у нашој надлежности како би се грађанима који користе ову врсту услуге, обезбедила пре свега најбоља могућа услуга, а да при томе то не представља превелико оптерећење за кућни буџет.

  Уверен сам ћемо изнаћи заједничко решење и постићи заједнички циљ који ће задовољити све заинтересоване стране.

  С поштовањем,

  председник Општине Рума

  Слађан Манчић

  Иницијатива (PDF формат)

 • Фрајле - 3. април, Културни центар Рума

  15. март 2016.

  Недеља, 3. април / Велика дворана КЦ-а / 20.00 часова
  Цена улазнице 700 динара

  Продаја карата почиње од петка, 18. марта.
  Радно време благајне: сваки дан од 10.00 до 12.00 и од 18.00 до 21.00 час, недељом само од 18.00 до 21.00 час.

  Четири даме Марија Мирковић, Наташа Михајловић, Јелена и Невена Буча, чланице су групе Фрајле. Четири вокала и две акустичне гитаре, не може никако дочарати, шта Фрајле, у ствари, јесу. Обраде којима освајају публику од 2009. године, њихова су посебност, која их издваја од осталих извођача на музичкој сцени и њима су магнетски привукле публику различитих музичких усмерења. Фрајле успевају оно што многима никако није јасно - да на једном концерту подједнако држе публику напетом, изводећи нумере у распону од руско-циганске музике, до актуелних поп-рок песама. Понекад се чине као кабаретска дружина, а свему томе придоноси њихова упечатљива костимографија, која их такође чини битно различитима од остатка сцене.

 • Изложба "Хлеб у Великом рату"

  16. март 2016.

  Вечерас, у Завичајном музеју Рума,  у сали легата доктора Романа Соретића, са почетком у 19 часова, свечано се отвара изложба "Хлеб у Великом рату".

  Аутор изложбе је Димитрије Вујадиновић, а сама изложба се састоји од 21. паноа са документарним фотографијама и сведочанствима учесника. Циљ аутора је не само да прикаже значај хлеба као хране већ и чудесност хлеба као живе ризнице колективног памћења и сведочанства о етичким и симболичким вредностима и падовима људи и у најтежим егзистенцијалним условима, какав је рат.

 • Усвојени стратешки документи везани за одрживи развој и мере подршке пољопривредницима

  14. март 2016.

  Opštinsko većeОпштинско веће усвојило је на последњој седници три документа која произилазе из Стратегије одрживог развоја Општине Рума 2015-2020 године, која је носилац стратешког развоја наше општине.

  Документа се односе на анализу претходног стања у 2015. години, на Акциони план за наредну годину и на План имплементације за цео период.

  Ова три документа заједно чине једну целину која поспешује развој општине кроз стратешки развој, сматра Драган Косановић из Канцеларије за локални економски развој Општине Рума.

 • Јавни позив банкама за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинста

  15. март 2016.

  Позивају се банке заинтересоване за краткорочно кредитирање физичких лица - носиоца активног пољопривредног газдинства са територије општине Рума, за набавку обртних средстава (репроматеријал, средства за заштиту биља, гориво, куповину стоке, резервних делова и друго), уз учешће Општине Рума у субвенционисању дела камате, да поднесу писане понуде са условима кредитирања.

  Јавни позив је отворен до 23.3.2016. године.

  Све додатне информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду на број 022-478-712 локал 109.

  Јавни позив (doc)

  Јавни позив (pdf)

  Извод из Програма мера подршке пољопривредне политике И политике руралног развоја

 • Одржана манифестација "Сремски колач"

  12. март 2016.

  Sremski kolacТрадиционална манифестација "Сремски колач" одржана је данас по 12. пут у нашем граду. Овога пута у хотелу "Парк" се окупило 34 удружења жена из Срема, које су представиле своја кулинарска достигнућа, рукотворине, традицију и обичаје овог поднебља. Као и годинама уназад у првом плану је било дружење и афирмација женског стваралаштва у Срему, јер је цела манифестација, како је рекао организатор Петар Димитријевић из „Панонија турса“ и замишљена као одавање почасти и захвалости нашим бакама, мајкама и свим вредним и несебичним Сремицама које месе не жалећи труда и не очекујући похвале.

  Овогодишњи "Сремски колач" свечано је отворио познати новинар Бора Отић, док је у име локалне самоуправе присутне у хотелу „Парк“ поздравила заменица председника Општине Рума Марија Стојчевић.

 • Нема поплавe у румској општини, нема пуцања насипа

  12. март 2016.

  Štab za vanredne situacijeШтаб за ванредне ситуације Општине Рума одржао је данас седницу на којој је анализирана тренутна ситуација у нашој општини и евентуална угроженост од поплава. Комадант Штаба Слађан Манчић је нагласио да је у овом моменту на територији Општине Рума све под контролом и да нема опасности од поплава.

  "Нема опасности од спољних вода, река Сава је јуче била у стагнацији, данас је у порасту за 1цм. Сада смо на коти од 515цм, што је за 15цм изнад редовне одбране од поплава. Дакле, нема места паници, сваке године у овом периоду вода достиже тај ниво, ја ћу подсетити да смо се ми у Кленку 2014. године бранили од поплава на коти од 666цм, што је за метар и по више него што је то данас случај", рекао је Манчић и нагласио да нема опасности што се тиче и унутрашњих вода.

  Izjava predsednika Mančića"Сви канали су пропусни, у већини случајева су и продубљени, прочишћени. Превентивно смо деловали у Стејановцима, где смо једним каналом од око 100 метара одвели воду из Брилове улице и смањили ризик од поплаве за неких пет кућа, које су изграђене на нижој коти у односу на остатак улице. Апелујем на медије, надлежне службе, чланове Штаба да свако ради свој посао и нећемо имати већих проблема. Чак и уколико дође до већих проблема будите сигурни да ће Штаб реаговати правовремено и штитити и животе и имовину наших грађана. Но, још једном бих поновио да је ситација стабилна и да нема простора за ширење панике", поручио је Манчић.

  Председник Манчић се осврнуо и на дезинформације поводом наводног пуцања насипа у Кленку, које су јуче пласиране у појединим медијима и окарактерисао их као јефтин политички трик покрајинског премијера, који је изазвао велику панику у становништву. Манчић је додао да насип успешно одолева води и да мештани овог села немају разлога за бригу.

 • Уведен дежурни телефон за помоћ

  12. март 2016.

  sos telefonЗбог проглашења ванреднe ситуације на територији целе Републике Србије Штаб за ванредне ситуације Општине Рума увео је дежурни телефон за помоћ грађанима. Број телефона на који грађани могу да се обрате за помоћ је 022/478-314  и он је на располагању 24 часа.

  Дежурства ће бити организована до укидања ванредне ситуације.

  Иако у Општини Рума тренутно нема опасности од поплава, Штаб за ванредне ситуације се из предострожности одлучио за увођење дежурне линије, путем које грађани могу пријавити евентуалне проблеме проузроковане реком Савом или водом из каналске мреже.

 • Обавештење о увиду у бирачки списак

  28. март 2016.

  Орловићева 5 Рума Општинска управа На основу члана 14. Закона о Јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и главе IV тачке 10. став 2. Упутства за спровођење Закона о Јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2012), а поводом расписаних избора за посланике у Народну скупштину Републике Србије, Општинска управа општине Рума, грађане Општине Рума

  О Б А В Е Ш Т А В А

  ИЗЛАЖЕ СЕ на увид грађанима Општине Рума део Јединственог бирачког списка за Општину Рума, почев од 5. марта 2016. године. Увид у део бирачког списка грађани могу извршити непосредно у Одељењу за општу управу и опште послове (Орловићева бр. 5, канцеларија бр. 20) сваког радног дана од 7 до 20 часова, као и суботом од 8 до 15 часова. Грађани увид могу вршити и на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем података о ЈМБГ (http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal).

  Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

  Увид у Јединствени бирачки списак могу вршити и интерно расељена лица са Косова и Метохије, која имају пријављено боравиште на територији општине Рума.

 • Слободна царинска зона у Блоку 2 радне зоне "Румска петља"

  11. март 2016.

  EverrestКинеско-данска компанија "Everrest production", која од прошле године послује у радној зони "Румска петља", обратила се општини Рума са захтевом да катастарске парцеле, које припадају поменутој фабрици, уђу у режим слободне царинске зоне Шабац.

  Предлог Одлуке о давању сагласности да катастарске парцеле у к.о. Рума уђу у режим Слободне зоне Шабац се данас нашао пред Општинским већем и једногласно је усвојен.

  Слободне зоне омогућавају уштеду у пословању, омогућавају отварање радних места, али и представљају средство за привлачење инвестиција казао је председник Општине Рума Слађан Манчић.

  Slađan Mančić"Ми смо дали сагласност да комплетан Блок 2 у радној зони "Румска петља" уђе у режим Слободне зоне Шабац. Немамо тренутно могућности да добијемо статус слободне царинске зоне, пре свега због речног саобраћаја и луке и зато смо се одлучили да Блок 2 уђе у слободну царинску зону Шабац. Сматрамо да то може мотивисати инвеститоре да се определе за изградњу својих производних погона у нашој радној зони", тврди председник Манчић.

  Он је напоменуо и да је у току ове седмице већ имао састанак са једним инвеститором који је заинтересован да искористи погодности које нуди слободна зона.

 • Заказана седница Штаба за ванредне ситуације Општине Рума

  11. март 2016.

  Opština RumaШтаб за ванредне ситуације Општине Рума ће заседати у суботу 12. марта, са почетком у 12 часова, у Градској кући у Руми.

  Председник Општине Рума и комадант Штаба за ванредне ситуације Слађан Манчић је данас након седнице Већа обавестио јавност да су све надлежне службе у нашој општини у приправности, те да иако ситуација није алармантна, она се прати из сата у сат, како би се правовремено реаговало у случају евентуалних поплава.

 • Филмске пројекције у Културном центру

  11. март 2016.

  PlakatПиксији - мали вилењаци

  Од 10. до 16. марта / Мала дворана КЦ-а / 17.00 и 19.00 часова

  Улаз 200 динара

  Више информација на сајту Културног центра Рума.

   

  Зоотрополис - град животиња

  Субота 12. март / Велика дворана КЦ-а / 16.00 и 18.00 часова

  Богови Египта

  Субота 12. март / Велика дворана КЦ-а / 20.00 часова

 • XXXIX седница Општинског већа - буџетска питања, саобраћајна сигнализација у Платичеву, жалбе на одлуку о стипендијама

  11. март 2016.

  Opštinsko većeОпштина Рума од 2012. бележи стални пораст прихода, истакао је Душан Бараћ шеф Одељења за финансије, привреду и пољопривреду, током расправе о Извештају о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период 01.01-31.12.2015. године. Укупно остварени приходи и примања износе 1.568.129.535,36 динара, док су расходи 1.543.946.305.50 динара.

  "Што се тиче извршења буџета за 2015. годину проценат извршења је највећи у последњих неколико година. Када су у питању буџетски приходи и примања, остварени су са скоро 86 посто што је више у односу на прошлу и претходне године. У току прошле године апсолутно је одржана ликвидност буџета, измирене су обавезе које су пренете из претходних година, а извршена су и одређена улагања како у инвестициони део тако и у текуће послове. Када је у питању инвестициони део уложено је око 182 милиона. Када се има у виду да је око 141 милион динара уложено у текуће одржавање, које је опет у функцији основних средстава, долази се до цифре преко 300 милиона", рекао је Бараћ.

  На седници Већа је донета Одлука и о ангажовању лица за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Рума за 2015. годину.

 • XXXIX седница Општинског већа - систематизација Општинске управе, средства за културу и удружења, медијске теме од јавног интереса

  11. март 2016.

  Opštinsko većeОдлука o изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума добила је сагласност на данашњој седници Општинског већа.

  Начелник Општинске управе Душан Љубишић напомиње да је ово наставак процедуре, која је започета доношењем Одлуке о максималном броју запослених лица на неодређено време, која је усвојена на Скупштини пре месец дана.

  "Ово је следећа фаза у смањењу броја запослених, а паралелно је спроводе и сва јавна предузећа и установе. Усаглашавамо број извршиоца у Општинској управи. Пет радника ћемо прогласити за технолошки вишак и сви они испуњавају услове за пензију, а унутар Општинске управе извршили смо прерасподелу радних места како би она била ефикаснија и боља и са мањим бројем извршиоца", изјавио је начелник Душан Љубишић.

 • Проглашена ванредна ситуација на територији Републике Србије

  11. март 2016.

  Након синоћ одржане седнице републичког Штаба за ванредне ситуације и седнице Владе проглашена је ванредна ситуација на целој територији Републике Србије. Одлука је донета као превентивна мера којом ће се олакшати и убрзати деловање свих органа Републике Србије у заштити живота и безбедности грађана и ствари, као и отклањању последица поплава.

  По данашњем обавештењу водопривредног предузећа „Галовица“, ниво воде реке Саве је у благом опадању. Забележени водостај на меродавном водомеру Шабац у 7 часова је +515 - у односу на јучерашњи дан водостај је у опадању за 1 цм. Предузете су све потребне и неопходне мере поводом проглашене ванредне одбране од поплава на левој обали Саве у зони Кленка и то: појачано осматрање и праћење кретања водостаја и стања заштитних објеката, редован обилазак свих потенцијално слабих места на одбрамбеном насипу, распоред људства за праћење и отклањање евентуалних појава које могу да угрозе брањено подручје, уградња додатних врећа са песком и допремање механизације за чијим деловањем би се могла јавити потреба.

  Комадант општинског Штаба за ванредне ситуације Слађан Манчић нагласио је да ситуација у нашој општини није алармантна, али да је присутан опрез, јер се, како је наглашено, ништа не жели препустити случају. У складу с тим, обавезана су сва предузећа - субјекти од интереса за заштиту и спасавање, да сагледају своје техничке, материјалне и кадровске могућности за извршавање задатака у ванредној ситуацији, а нарочито је скренута пажња субјектима који располажу грађевинском оперативом.

  О свим променама ситуације на терену општински Штаб за ванредне ситуације ће благовремено обавештавати грађане путем средстава информисања.

 • Хуманитарна представа вечерас у Културном центру

  16. март 2016.

  Плакат представе

  Mонодрама "Последња шанса"

  Театар Фави, Београд
  - монодрамска комедија са певањем и плакањем -
  Мирјана Бобић Мојсиловић
  Игра: Сузана Петричевић

  Среда, 16. март / Велика дворана КЦ-а / 20.00 часова
  Цена улазнице 500 динара

  Представа је хуманитарног карактера. Прикупљена средства од продаје улазница намењена су лечењу наше суграђанке Неђе Грозданић - Медић, која болује од малигне Хочкинове болести.

 • Заказана XXXIX седница Општинског већа

  10. март 2016.

  XXXIX седница Општинског већа општине Рума ће се одржати у петак, 11. марта, са почетком у 9.00 часова, у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Правилник o изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума

  2. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период 01.01-31.12.2015. године    

  3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 138.400,00 динара

  4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 60.040,45 динара

  5. Предлог Одлуке о давању сагласности да катастарске парцеле у к.о. Рума уђу у режим Слободне зоне Шабац

  6. Нацрт Одлуке о ангажовању лица за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Рума за 2015. годину

  7. Предлог Одлуке о медијским темама од јавног интереса у области јавног информисања у Општини Рума у 2016. години

 • Нови пројекат у Дневном боравку намењен одраслим особама са интелектуалним сметњама

  10. март 2016.

  Potpisivanje ugovoraОвог месеца у Руми почиње реализација пројекта "Јачање социјалне инклузије особа са интелектуалним и менталним сметњама". Реч је о пројекту који се финансира кроз национални ИПА програм Социјалне инклузије којим координира Делегација Европске уније у Србији, а суштина пројекта је да се прошири услуга Дневног центра за младе ометене у развоју на одрасле.

  Предвиђено је да одрасли користе услугу Дневног боравка од 13 до 18 часова, а пројекат ће обухватити 15 корисника, чији ће одабир бити познат након спороведеног мапирања на територији Руме.

  Пуноправни партнер на пројекту, који ће трајати 21 месец је Центар за социјални рад општине Рума. На овом пројекту биће ангажовано шест радника са којима је председник Општине Рума Слађан Манчић данас у Градској кући потписао уговоре.

  Одобрена средства ЕУ су 197.575.08 евра, док ће Општина Рума суфинансирати пројекат са 32.163,39 евра.

  Председник Манчић је нагласио да је ово веома значајан пројекат за Општину Рума, који доприноси развоју друштва и заједнице уопште.

 • О скулптури Три детета са књигом

  10. март 2016.

  Три детета са књигомУ читаоници  Градске библиотеке "Атанасије Стојковић" у петак, 11. марта, у 19 часова одржаће се промоција каталога "Славка Петровић Средовић: Три детета са књигом, Пионири читају". Каталог је приредила Ивана Божић која је по занимању била историчар уметности. Као изврсни познавалац културе и културних споменика, наша суграђанка у поменутом каталогу је ставила акценат на скулптуру "Три детета са књигом - пионири читају", која се данас налази у Малом парку у Руми. У садржају овог текста Ивана Божић је пре свега описала живот познате румске уметнице Славке Петровић Средовић, па затим и њен стваралачки рад, као и настанак њеног најзначајнијег уметничког дела које је део богатог културног наслеђе града, и дела које обележава Руму као културни град у чијем центру интересовања је књига, образовање и интересовање деце за писану реч.

  Парк никада није престао да живи, ни ноћу. Чак и зими када снег навеје преко цветне алеје тобогана и на главе "Три детета са књигом" - деца су ту.

  www.biblruma.rs

 • Циклус данског филма

  10. март 2016.

  ПлакатОд 11. до 14. марта / Велики хол КЦ-а / 20.00

  Ворки тим Рума у сарадњи са Балканкулт фондацијом представља Циклус данског филма. Румска публика ће имати прилику да види следеће филмове:

  - Прослава

  - Наследство

  - У твојим рукама

  - Краљевски пасијанс

  Више информација о филмовима можете прочитати на блогу Ворки тима.

 • Штаб за ванредне ситуације - опрез, иако стање није алармантно

  9. март 2016.

  StabШтаб за ванредне ситуације општине Рума заседао је данас у Градској кући. Главни разлог за сазивање седнице Штаба је била процена стања на водотоковима у румској општини и превентивне активности у случају евентуалних великих падавина и елементарних непогода.

  Комадант Штаба за ванредне ситуације Слађан Манчић је нагласио да ситуација у нашој општини није алармантна, али да је присутан опрез, јер се, како је казао, ништа не жели препустити случају.

  "Приступили смо одговорно целој ситуацији и на време процењујемо степен угрожености од поплава. Оно што је веома важно истаћи је да тренутно нема опасности од поплава, али да су све надлежне службе у стању приправности. Ми смо једина општина у Срему где је тренутно на снази ванредна одбрана, јер је река Сава код Кленка и Шапца на коти од 512цм, а редовна одбрана прелази у ванредну када Сава има ниво виши од 5 метара. Но, ипак овакав водостај је уобичајан за овај део године. Водостај ће бити у порасту у наредних три или четири дана, али ипак нема индиција да би се могла достићи кота од 666цм, као што је то био случај у мајским поплавама 2014. године", поручио је Манчић.

  Штаб је данас упутио препоруку свим надлежним службама, јавним предузећима и установама да сагледају своју спремност за евентуалну одбрану од поплава.

 • Манифестација "Сремски колач" - субота, 12. март

  11. март 2016.

  Sremski kolacТрадиционална манифестација “И кад прођу славе остаје колач", одржаће се по 12. пут у Руми, у суботу 12. марта. Као и претходне године манифестација, позната и као "Сремски колач", ће се одржати у Хотелу "Парк". Почетак је заказан за 10 часова.

  Опширније на сајту Туристичке организације општине Рума

   

 • Представа "Кафа и цигарете - поздрав из Београда"

  9. март 2016.

  ПлакатПонедељак, 28. март / Велика дворана КЦ-а / у 20.00 часова

  Цена улазнице 700 динара

  Атеље 212 - драмска комедија

  Режија: Миа Кнежевић

  Играју: Тихомир станић, Дара Џокић, Милица Михајловић, Небојша Илић, Милица Трифуновић, Марко Грабеж и Светозар Цветковић

 • Дечија представа "Маша и Медвед"

  9. март 2016.

  Уторак, 22. март / Велика дворана Културног центра / 17.00 часова

  Московски дечији театар

  Први пут у Руми, имаћете прилику да видите сјајну дечју представу, насталу из истоименог веома популарног цртаног филма “Маша и Медвед”, у извођењу Московског дечјег театра. Ово је идеална прилика да наши најмлађи виде своје омиљене јунаке и уживо. Руска глумачка екипа, која специјално овим поводом долази, ће вам у оригиналном костиму верно дочарати пустоловине Маше и Меде. Представа је синхронизована на српски језик.

  Продаја карата је почела у понедељак, 7. марта по цени од 800 и 1.000 динара. Радно време благајне је сваким даном од 10.00 до 12.00 и од 18.00 до 21.00 час, недељом само од 18.00 до 21.00 час.

  www.kcruma.co.rs

 • Годишњи концерт ГТО "Бранко Радичевић"

  8. март 2016.

  PlakatЈош један у низу традиционалних годишњих концерата Градског тамбурашког оркестра "Бранко Радичевић" из Руме, одржаће се и ове године у недељу, 20. марта у 20.00 часова у Великој дворани Културног центра у Руми.

  Поред млађег састава оркестра и извођачког састава ГТО "Бранко Радичевић" имаћете прилику да као госте на концерту видите и чујете Мериму Његомир, солисту народних песама РТС-а као и Ансамбл Зоруле из Новог Сада.

  О Градском тамбурашком оркестру "Бранко Радичевић" из Руме кроз године њиховог рада као и много награда, признања и похвала које су освојили током тих година је много тога већ речено, ипак, ваљало би напоменути да је оркестар основан давне 1969. године окупљајући велики број заинтересованих музичких ентузијаста за ову врсту уметничког изражавања. Први диригент и уметнички руководилац тада је био Исидор Хаднађев из Новог Сада а његов асистент Јован Јовановић. Касније у сезони 1970/71 оркестар је преузео и водио Жарко Шкорић. Од 1971. године па до данас, оркестар као диригент и уметнички руководилац води Бошко Богичевић.

 • Осам медаља за Румљане

  8. март 2016.

  Kik bokseriУспешан викенд је иза бораца румског Кик бокс клуба "Ру-09". На првом овогодишњем такмичењу, Првенству Војводине у дисциплини фул контакт, Румљани су освојили 8 медаља!

  "РУ-09" је на овом такмичењу наступио са осам бораца и забележио је следеће резултате:

  Лука Лопатић је у конкуренцији пионира -43 кг заустављен у полуфиналу, поражен је резултатом 2:1 и морао је да се задовољи бронзаном медаљом.

  У конкуренцији јуниора Илија Вукотић је у категорији -54 кг потврдио квалитет и у свом првом наступу у конкуренцији јуниора освојио златну медаљу.

 • Срећан 8. март

  8. март 2016.

  8. martПредседник Општине Рума Слађан Манчић је у своје и у име својих сарадника, честитао свим дамама 8. март, Међународни дан жена.

  "Свим припадницама лепшег пола из наше општине искрено од срца честитам 8. март. Међународни дан жена је симбол борбе за равноправност, борбе која је већ дала значајне резултате, али која нас и даље подсећа да се сви заједно морамо залагати како бисмо имали једнаке могућности и прилике. Општина Рума је увек неговала праве вредности и значајну пажњу поклањала родној равноправности и на том пољу бићемо ангажовани и у будућности", поручио је председник Манчић.

 • Кадеткиње "Словена" вицепрвакиње Војводине

  8. март 2016.

  SlovenФинални турнир кадетске лиге Војводине за рукометашице рођене 1999. године и млађе одржан је протеклог викенда у Кикинди.

  Екипа "Словена" из Руме се на овом такмичењу окитила се сребрном медаљом. У полуфиналу турнира савладана је екипа домаћина "Кикинде", док су у финалу наше рукометашице поражене од "Срема" из Сремске Митровице. Иако је недостајало неколико битних играчица девојке су борбеношћу изненадиле домаћина и пласирале се у финале, али ту нису имале снаге да до краја приведу одлични почетак финалне утакмице и направе ново изненађење.

  У клубу су изузетно поносни на резултат кадеткиња имајући у виду да је 80% екипе 2001. годиште, тј. две године су млађе од генерације са којом су се такмичиле.

 • Почињу радови на изградњи Кабинета за ветерину и сточарство

  7. март 2016.

  Данас је у Пољопривредној школи „Стеван Петровић Бриле“ у Руми положен камен темељац за изградњу савременог кабинета за ветерину и сточарство. Пројекат је финансиран од стране Општине Рума са 7.200.000,00 динара, Управе за капитална улагања АП Војводине са 12.856.581,87 динара, и Пољопривредне школе са 2.396.492,97 динара. Кабинет ће користити наставни кадар и ученици за извођење практичне наставе за образовне профиле ветеринарски и пољопривредни техничар. Површина овог објекта биће 458,46m². Рок за завршетак радова је 20. мај.

 • Озакоњење - Почиње попис Прве зоне

  7. март 2016.

  Тања ДробацКрајем прошле године донет је Закон о озакоњењу објеката. Грађевинска инспекција Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума је одмах по доношењу овог закона кренула са пописом нелегално изграђених објеката. Шеф Одељења за урбанизам и грађење, Тања Дробац каже да су у претходна два месеца пописани углавном они објекти које су сами грађани пријавили.

  „Током јануара и фебруара месеца пописали смо око 200 објеката што мислимо да је поприлично велик број имајући у виду чињеницу да смо имали новогодишње и државне празнике. Од ове недеље крећемо са пописом по зонама, онако како су зоне одређене у Програму пописа незаконито изграђених објеката, тако да ће у периоду марта и априла месеца на попису бити Прва зона, а то су улице које се налазе од Змај Јовине школе до Павловачке улице. После тога наставља се попис како је предвиђено по програму. Апелујем на све наше суграђане да приме наше грађевинске инспекторе који ће вршити попис. Ако поседују неку документацију о својим објектима да им приложе, да се нађу на услузи инспекторима како бисмо у што краћем року и на што бољи начин обавили попис у складу са Законом о озакоњењу. У попис ће се кренути у току радног времена, пре подне. У оним кућама и стамбеним објектима где инспектори нису успели да нађу грађане остављаће се обавештења са бројевима телефона“, изјавила је Тања Дробац и напоменула да ће сви објекти који не буду озакоњени бити предмет далеко већег опорезивања. „Такви објекти неће моћи да се прометују и наслеђују, тако да је општи јавни интерес свих да своје објекте озаконе“, додала је шефица Одељења за урбанизам и грађење.

  Прва зона на основу Програма пописа незаконито изграђених објеката на територији Општине Рума обухвата следеће улице:

  • Главна улица од улице Гробљанске и улица Змај Јовине до улица Владимира Назора и Павловачке;
  • Железничка улица од улице Главне до улице Станка Пауновић Вељка;
  • Орловићева улица од улице Главне до улица 15. август и 15. мај;
  • Градски трг;
  • ЈНА улица од улице Гробљанска до улице Владимира Назора;
  • Улица Вељка Дугошевића од улице Змај Јовине до улице Павловачке;
  • Партизанска улица од улице Главне до улице Станка Пауновић Вељка;
  • 27. октобра од улице Главне до улице 15. мај;
  • 15.августа од улице Орловићеве до улице Змај јовине;
  • 15. мај од улице Орловићеве до улице 27. октобра;
  • Улица Станка Пауновић Вељка од улице Пролетерске до улице Партизанске;
  • Пролетерска улица од улице ЈНА до улице Станка Пауновић Вељка.

  Предмет пописа биће незаконито изграђени објекти за које није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката.

  Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Рума

 • Асфалтирање у улици Августа Цесарца

  4. март 2016.

  Opština RumaЛокална самоуправа наставља са политиком обезбеђивања бољих услова за живот грађана Општине Рума, казао је данас први човек румске општине Слађан Манчић, приликом обиласка радова на асфалтирању дела улице Августа Цесарца у Руми.

  "Настављамо са асфалтирањем свих оних улица које су продужаване изградњом нових кућа и које су до сада биле без асфалта. Последњи захтев смо добили од грађана који живе у наставку улице Августа Цесарца. Овај део улице је дугачак само око 100 метара и има око десетак кућа, међутим, грађани заслужују да имају асфалтиран коловоз и стога је локална самоуправа веома брзо реаговала издвојила средства за радове", изјавио је председник румске општине.

  Вредност радова је процењена на око 800.000 динара. Данас су почели припремни радови, након чега ће кренути и само асфалтирање. У Општини Рума недавно су, након вишедеценијског ишчекивања, асфалт добиле и поједине улице у Вогњу, Добринцима, Хртковцима, а асфалтирана је и улица Мише Убоје у самом граду.

 • На симпозијуму у Грацу промовисана буџетска и инвестициона политика Општине Рума

  4. март 2016.

  Simpozijum u GracuПочетком ове седмице у аустријском граду Грацу одржан је симпозијум, под покровитељством Светске Банке и Аустријског федералног министарства финансија, посвећен самопроцени општинских финансија, намењен локалним самоуправама из земаља југоисточне Европе.

  Симпозијум, који је део Програма за Урбано Партнерство (УПП), су водили градоначелници Оклахоме(САД) и домаћина Граца, а српску делегацију су чинили представници шест локалних самоуправа: Панчево, Суботица, Ниш, Шабац, Сремска Митровица и Рума, као једина локална самоуправа са статусом општине.

  Председник Општине Рума Слађан Манчић је изразио велику захвалност што се Рума нашла у одабраном друштву и што је имао могућност да представи потенцијале наше општине.

 • Расписани избори

  4. март 2016.

  IzboriПредседник Србије Томислав Николић потписао указ о распуштању парламента и расписао изборе за 24. април.

  Следи пријављивање странака за изборну трку и подношење изборних листа, као и изборна кампања.

  Како је раније данас договорено у Новом Саду, 24. априла одржаће се и покрајински и локални избори. Председник покрајинског парламента Иштван Пастор изборе ће расписати 22. марта, док ће председница републичког парламента Маја Гојковић почетком наредне недеље расписати локалне.

 • Перуничић у Руми о системском решавању проблема у спорту

  4. март 2016.

  Predrag PerunicicМинистарство спорта и омладине организовало је данас у румском Културном центру трибину посвећену системском решавању проблема у спорту. На трибини су пристутвовали представници спортских клубова са територија општина Рума и Ириг, о тренутним изазовима у спорту говорио је државни секретар у Министарству спорта и омладине Предраг Перуничић.

  "Кренули смо у едукацију спортских клубова и локалних самоуправа како да на најбољи начин обаве поступак финансирања клубова, јер је пракса показала да је то управо један од највећих проблема са којима се суочавамо. Након што је пре три недеље усвојен Закон о спорту, Министарство спорта и омладине ће у наредним данима донети три важна правилника: о регистрацији, о гранама спорта, о областима спорта, а након чега долази и најважнији Правилник о категоризацији финансирања. Желимо да што боље уредимо финансирање, како би се избегла "сива зона" и како би новац завршио тамо где је и намењен, а не да један исти пројекат финансирају различити нивои власти, а да правдања средстава нема", изјавио је Перуничић.

  Општина Рума је једна од првих општина која је увела програмско финансирање истиче начелник Општинске управе Душан Љубишић.

 • Оглас - Закуп грађевинског земљишта у сврху постављања монтажних објеката

  4. март 2016.

  Грађевинско земљиште јавне намене даје се у закуп на одређено време путем јавног надметања у сврху постављања привремених монтажних објеката – гаража и киосака у општини Рума, на период од 5 година.

  Писмена пријава се доставља на адресу Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Руме", Улица 27.октобра 38/II поштом или преко писарнице Јавног предузећа. Оглас траје 30 дана од дана јавног оглашавања, односно од 3.3.2016. године до 4.4. 2016. године.

  Преузмите Оглас.

 • Изабрани најбољи спортисти у 2015. години

  4. март 2016.

  Nagradjeni sportistiСавез спортова Општине Рума уз подршку локалне самоуправе организовао је и ове године свечаност на којој су додељена признања за најбоље спортске резултате појединаца и клубова са територије наше општине у 2015. години.

  Признања су додељена у укупно 17 категорија, поред најбољег спортисте и спортисткиње, вредновани су успеси и у радничком и школском спорту, а уручене су и специјалне награде.

  Општина Рума је обезбедила новчане награде укупне вредности 230.000 динара, а у име локалне самоуправе на свечаности у Културном центру награђене спортисте је поздравила заменица председника Општине Рума Марија Стојчевић.

 • У биоскопу - Дете зла

  4. март 2016.

  ПлакатОд 3 до 9. марта / Мала дворана КЦ-а / 19.00 и 21.00 час
  Цена улазнице 200 динара

  Режисер: William Brent Bell
  Глумци: Lauren Cohan, Rupert Evans, Ben Robson

  Грета, млада Американка, желећи да побегне од насилне везе, одлази као гувернанта у енглеску провинцију, код старије породице Хилшир са младим сином Брамсом. На Гретино чуђење, она открива да је Брамс у ствари порцеланска лутка. И поред тога, за његово чување постоји списак строгих правила. Када Грета покуша да заобиђе нека од њих, долази до бизарних догађаја који ће је навести да помисли да је Брамс заиста жив.

 • Изложба примењене уметности "Уметнице"

  4. март 2016.

  PlakatОд 1. до 15. марта у Галерији Културног центра у Руми можете погледати групну изложбу примењене уметности под називом „Уметнице“.

  Своје радове изложиле су уметнице: Анкица Докић, Милијана Јовановић Јуца, Љубица Дедоух, Боба Чавић, Ђурђица Радић, Винка Давидовић, Љиљана Раковић, Љиљана Војводић, Биљана Николић, Ивана Пушкаш као и друштво за помоћ МНРО – Рума.

  Улаз на изложбу је слободан, а радно време Галерије је сваким даном од 10 до 12 и од 18 до 21 час, недељом од 18 до 21 час.

 • Документарни филм "Савијачи"

  4. март 2016.

  ПлакатНедеља, 6. март / Мала дворана КЦ-а / 20.00 часова

  Улаз слободан

  „Савијачи“, документарни филм, Независног филмског Центра Ворки Тим Рума у режији Драгана Цакића је филм о истрајности, упорности и љубави, а инспирација је девојчица Садако Сасаки која у оригами уметности и легенди о 1000 ждралова – Сенбазуру налази смисао свог кратког живота. Премијера овог филма одржана је 28. децембра 2015. године, у Културном центру Рума.

  Оригами иструктор који води кроз цео филм је Стоја Вукајловић - Гаврановић из Сремске Митровице.

  Сценарио и режија: Драган Цакић
  Земља порекла: Србија
  Продуцент: Ворки Тим Рума, уз подршку Општине Рума
  Директор фотографије: Владимир Еремић
  Асистенти: Милица Цакић, Бранислав Црвенковић, Дејан Делић, Милан Милосављевић
  Музика: Ференц Ковач, Ерик Таyлор
  Монтажа: Драган Цакић
  Година производње: 2015.

  Више информација на блогу Ворки тима.

 • Одржана XXXVII седница СО Рума

  3. март 2016.

  SO RUMAОдборници Скупштине општине Рума изгласали су на данашњем заседању именовање председника, заменика председника, чланове и заменике чланова Изборне комисије општине Рума у сталном саставу.

  Комисијом ће председавати Владислава Стаменовић (Српска напредна странка - ПУПС), а за њену заменицу је именована Љиљана Љубић(СНС - ПУПС).

  У састав комисије именовано је још осам чланова и заменика чланова из коалиције СНС-ПУПС, шест из ДС-а, четири из СПС-ГИР, два из СДС-Румска алтернатива, секретар Комисије је Лука Загорац, а његова заменица ће бити Сандра Поповић.

  Председник СО Рума др Александар Мартиновић истакао је да је Изборна комисија формирана пропорционално односу снага политичких партија у локалном парламенту.

 • Додела признања најбољим спортистима

  3. март 2016.

  Свечана додела признања најбољим спортистима и клубовима из општине Рума у 2015. години, биће одржана вечерас у 19 часова, у Холу Културног центра у Руми.

  Комисија за избор најбољег спортисте бирала је најбоље спортисте у 2015. години у више категорија. Поред пионира, јуниора, сениора биране су и најбоље школе, педагози физичке културе, спортски радници, а биће уручена и специјална награда, као и награда за животно дело у спорту.

 • Монодрама "Последња шанса"

  3. март 2016.

  Театар Фави, Београд
  - монодрамска комедија са певањем и плакањем -
  Мирјана Бобић Мојсиловић
  Игра: Сузана Петричевић

  Среда, 16. март / Велика дворана КЦ-а / 20.00 часова
  Цена улазнице 500 динара

  Представа је хуманитарног карактера

 • Представљање књиге “Не будите ме” у Градској библиотеци

  2. март 2016.

  Трећег марта у 19 часова у прос­тори­јама Градске биб­лиотеке “Атанасије Сто­јковић”, одржаће се вече поез­ије и пред­стављање књиге “Не будите ме” која је иза­шла у издању наше биб­лиотеке. У питању је избор најлепших до сада објављених песама из књижевног опуса Ради­воја Проко­пље­вића — Проке. Пес­ник је врло поз­нат широј јавности управо по сво­јој специ­фичној поез­ији, која је у исти мах и родољу­бива, пригодна и помало иронична. Корис­тећи бро­јне мотиве који су везани за свакод­невницу, Прока је најпре поет­ском речју дочарао и насликао срем­ску сред­ину и дух Срема.
  О књизи и њеном аутору гов­ориће најпре дирек­тор биб­лиотеке Жељко Сто­јановић, који је уједно и главни и одгов­орни уред­ник овог издања. У про­граму ће учествовти и књижевни кри­тичари Тодор Бјелкић и Ђока Фил­иповић, као поз­наваоци Прокине поет­ике. Про­грам ће водити Бошко Него­в­ановић, а глумац Милан Мића Дудић читаће одабране песме из књиге. Целокупну атмос­феру ће свакако упот­пунити и звукови там­бурица оркестара Сте­вана Одровачког Чарлеје.

  Извор: www.novisajt.rumatourism.com

 • Обавештење - Озакоњење објеката

  2. март 2016.

  Ozakonjenje objekataКако је крајем године донет Закон о озакоњењу објеката грађевинска инспекција, Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, је у току јануара и фебруара 2016. године пописалa око 200 нелегалних објеката, а на основу непосредних пријава грађана.

  Из тог разлога дошло је до промене Програма пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Рума, тако да је промењена и динамика пописа па ће грађевински инспектори у периоду од 7. марта до 30. априла 2016. године кренути са пописом Прве зоне у насељеном месту Рума, а како је Програмом и одређено.

  Преузмите документ:

  Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Рума

 • Заказана XXXVII седница Скупштина општине Рума

  2. март 2016.

  XXXVII седница Скупштина општине Рума ће се одржати 3.3.2016. године са почетком у 10.00 часова у конференцијској сали Културног центра Рума. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Предлог Решења о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Изборне комисије општине Рума у сталном саставу

  2. Предлог Решења о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Изборне комисије општине Рума у сталном саставу

  3. Предлог Решења о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за спровођење комасације у к.о. Марђелос

  4. Предлог Решења о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за спровођење комасације у к.о. Марђелос.

 • Изложба "Уникатни накит и маске"

  2. март 2016.

  Бранислав Субоитић и Данијела БрадарићУ петак, 4. марта, са почетком у 19 часова у Завичајном музеју Рума, у сусрет Дану жена, у сали легата Феђе Соретића биће отворена заједничка изложба Бранислава Суботића и Данијеле Брадарић која носи назив "Уникатни накит и маске".

  Бранислав Суботић, уметник из Руме, по образовању је струковни ликовни уметник. Један је од оснивача и члан независне уметничке групе Хрум. Од 2012. године учествовао је на више колективних изложби, а од 2014. године имао је две самосталне изложбе.

  Данијела Брадарић, уметница из Београда, по струци је такође струковни ликовни уметник. Од 2010. године учесник је више колективних изложби, а од 2014. реализовала је две самосталне изложбе. Активно се бави прављењем уникатног накита од 2012. године. Такође је један од оснивача и члан независне уметничке групе Хрум.

 • Уређење Градске пијаце

  1. март 2016.

  Gradska pijaca projektovani izgledРадови на реконструкцији Градске пијаце у Руми приводе се крају и након завршетка грађани ће добити модеран и уређен пијачни простор у строгом центру града.

  Вредност радова је близу 20 милиона динара, а удруженим средствима их финасирају локална самоуправа и ЈП "Комуналац". Председник Општине Рума Слађан Манчић је нагласио да ће након реконструкције продавци и купци на Градској пијаци имати далеко боље услове за трговину.

  "Неколико кишних дана донекле је успорило динамику, али смо имали и неке непланиране интервенције. Током радова на пијачном платоу утврђено је да је у једном делу подводно тло и извођач радова је одмах приступио санацији тог проблема, тај део је насут, како би се ојачало земљиште тако да је сам завршетак радова померен за неких седам дана. Уверен сам да ће продавци, али и сви грађани који долазе на Градску пијацу бити задовољни новим условима. Биће постављено 168 тезги, а наткрива се укупно 1.300 квадратних метара", рекао је председник Манчић и додао да ће на делу тротоара, уз плато, бити постављен бехатон.

 • Премијер Вучић: Нове инвестиције за већи стандард грађана Руме и Срема

  1. март 2016.

  Otvaranje HacinsonaПредседник Владе Србије Александар Вучић је протеклог викенда у Руми изразио задовољство економским развојем румске општине и сремског региона у целини.

  Отварајући фабрику "Хачинсон" у радној зони "Запад", премијер Вучић је напоменуо да регион Срема има капацитете да прими још већи број инвеститора. У "трку" за отварање нових производних погона и радних места између Руме, Сремске Митровице и Старе Пазове укључиће се и друге локалне самоуправе из Срема, казао је Вучић.

  "За врло кратко време сам у Руми присуствовао отварању "Everrest production-a", "Калцедоније" и сада "Хачинсона", али верујем да ћемо се врло брзо видети поново на отварању фабрике непалског инвеститорa. Очекујем у Руми реализацију и најављених српских инвестиција. Господин Деурић жели да на "Румској петљи" изгради највећу хладњачу у југоисточној Европи, а постоји интересовање и других домаћих инвеститора за значајне пројекте. Пољопривредници из Срема морају имати шансу за бржи и успешнији напредак и драго ми је што идемо у том правцу", рекао је Вучић.

  Премијер Вучић је похвалио и финансијско пословање и стабилност општинског буџета у Руми.

 • Представљање румског буџетског пословања на симпозијуму у Аустрији

  1. март 2016.

  Simpozijum u GracuУ оквиру Програма за Урбано Партнерство (УПП), који је заједнички пројекат Светске Банке и Аустријског федералног министарства финансија, у аустријском граду Грацу одржава се симпозијум посвећен самопроцени општинских финансија, намењен локалним самоуправама из земаља југоисточне Европе.

  Програм се спроводи са циљем јачања капацитета локалних самоуправа у југоисточној Европи, а Општину Руму на симпозијуму представља први човек локалне самоуправе Слађан Манчић.

  Председник Манчић је у Грацу презентовао процес консолидације општинског буџета, кроз који је наша општина недавно прошла, те је говорио о тренутном стању у буџету, укључивању грађана у буџетски процес путем партиципативног буџетирања и развојним потенцијалима румске општине.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001