img

Vesti

Zamena stolarije Javni poziv namenjen privrednim subjektima

img

Na osnovu člana 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije ("Službeni glasnik RS", broj 40/2021) i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova Opštine Ruma br. 06 99 8/2021 II od dana 26.07.2021. godine, Predsednik opštine Ruma dana 28.07.2021. godine raspisuje JAVNI POZIV ZA IZBOR DIREKTNIH KORISNIKA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI PORODIČNIH KUĆA I STANOVA.

Na osnovu Pravilnika o sufinansiranju mera energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova (u daljem tekstu Pravilnik), a u skladu sa članom 15. Pravilnika, raspisuje se Javni poziv radi izbora direktnih korisnika (u daljem tekstu: privredni subjekti) koji se bave izradom i ugradnjom spoljašnje stolarije (prozora i vrata po meri) na stambenim objektima. Mera energetske efikasnosti u domaćinstvima predviđena Pravilnikom, sprovodi se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave izradom i ugradnjom spoljašnje stolarije (prozora i vrata po meri) na stambenim objektima, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva (u daljem tekstu: građani) na teritoriji Opštine Ruma. Građani koji ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog poziva.

Cilj sprovođenja mere energetske efikasnosti je unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima na teritoriji Opštine Ruma.

Na javnom pozivu mogu učestvovati privredni subjekti koji se bave izradom i ugradnjom spoljašnje stolarije (prozora i vrata po meri) i ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u registar APR a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci pre podnošenja prijave;
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • da imaju ateste za materijale i proizvode;
 • da imaju sedište ili izdvojenu poslovnu jedinicu na teritoriji Opštine Ruma.

Javni poziv za izbor direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova (Konkurs namenjen PRIVREDNIM SUBJEKTIMA koji se bave izradom i ugradnjom spoljašnje stolarije)

Prijavni formular Obrazac 1

Izjava o učešću na Javnom pozivu  Obrazac 2

Izjava o pribavljanju podataka Obrazac 3

Podnosioci prijavu za učešće na javnom pozivu popunjavaju na srpskom jeziku.

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac i prateća dokumentacija predaju se na pisarnici Opštinske uprave opštine Ruma, Orlovićeva broj 5.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Ruma.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave se može obratiti na kontakt telefon 064/82 97 590, svakog radnog dana od 07 do 15 časova.

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu:

e mail: energetskaefikasnost@ruma.rs

Nakon javnog poziva privrednim subjektima Opština Ruma će vrlo brzo raspisati i javni konkurs namenjen građanima.

Važni linkovi
 • Budžet Opštine Ruma
 • Građanski vodič kroz budžet
 • Javne nabavke
 • Konkursi za projekte
 • Energetski ugrožen kupac
 • Informator o radu
 • Statut opštine Ruma
donor
donor
donor
donor