img

Vesti

Zakazana XIV sednica Skupštine opštine Ruma

img

XIV sednica Skupštine opštine Ruma će se održati 3.8.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova, u Maloj sali Kulturnog centra "Brana Crnčević" u Rumi. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. Predlog Odluke o donošenju Plana Generalne regulacije Rume
 2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01. 30.06.2021. godine
 3. Predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Ruma po tržišnoj ceni
 4. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan i program rada ustanove Gradska biblioteka "Atanasije Stojković" Ruma za 2022. godinu
 5. Izbori i imenovanja
Važni linkovi
 • Budžet Opštine Ruma
 • Građanski vodič kroz budžet
 • Javne nabavke
 • Konkursi za projekte
 • Energetski ugrožen kupac
 • Informator o radu
 • Statut opštine Ruma
donor
donor
donor
donor