img

Vesti

Zakazana XXVII sednica Opštinskog veća

img

XXVII  sednica Opštinskog veća Opštine Ruma će se odrzati 8.4.2021. godine, telefonskim putem, sa početkom u 08.00 časova. Za sednicu je predlozen sledeći dnevni red:

1. Nacrt Odluke o davanju saglasnosti za priključenje JP "Komunalac" u Rumi sistemu Regionalne deponije "Srem-Mačva" Sremska Mitrovica

2. Razmatranje Nacrta Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Ruma sa Oglasima o Javnom konkursu za izbor kandidata za imenovanje direktora JP "GAS-RUMA" Ruma i JP "Vodovod" Ruma.

3. Nacrt Odluke o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Ruma

4. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije u iznosu od 1.200.000,00 dinara

5. Predlog Zaključka o prenosu prava svojine bez naknade na opremi-medicinskim aspiratorima Opštoj bolnici "Sremska Mitrovica"

6. Razmatranje molbe za pomoć Martini (rođ. Crnić) Horvaćanin iz Hrtkovaca

7. Razmatranje molbe za pomoć Dragani Sinđić iz Rume

8. Tekuća pitanja

Važni linkovi
  • Budžet Opštine Ruma
  • Građanski vodič kroz budžet
  • Javne nabavke
  • Konkursi za projekte
  • Energetski ugrožen kupac
  • Informator o radu
  • Statut opštine Ruma
donor
donor
donor
donor