img

Vesti

Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa

img

Na osnovu člana 4. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od  javnog interesa koja realizuju udruzenja („Sluzbeni glasnik RS“, broj 16/18), Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Ruma („Sluzbeni list opština Srema“ broj 8/2019), u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Ruma za 2021. godinu, Predsednik Opštine Ruma, donosi Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa za 2021. godinu.

Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa za 2021. godinu

Važni linkovi
  • Budžet Opštine Ruma
  • Građanski vodič kroz budžet
  • Javne nabavke
  • Konkursi za projekte
  • Energetski ugrožen kupac
  • Informator o radu
  • Statut opštine Ruma
donor
donor
donor
donor