img

Vesti

Najvažnije izmene u oporezivanju porezom na imovinu za 2021. godinu

img

Za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, pomoćni objekti se razvrstavaju u istu grupu sa garazama.

Dakle, grupe odgovarajućih nepokretnosti kod utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu su:

- građevinsko zemljište;

- poljoprivredno zemljište;

- šumsko zemljište;

- drugo zemljište;

- stan;

- kuća za stanovanje;

- poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji sluze za obavljanje delatnosti;

- garaze i pomoćni objekti.

Definisano je značenje, na sledeći način:

Garaza je objekat ili poseban deo objekta koji čini funkcionalnu celinu, odnosno garazni boks, odnosno garazno mesto, namenjen za parkiranje vozila, odnosno za smeštaj vazduhoplova, odnosno plovila, osim garaze koja se sastoji od više garaznih mesta, odnosno garaznih boksova, sa zajedničkim delovima koji sluze pristupu svakom garaznom mestu, odnosno garaznom boksu, namenjenom za obavljanje usluzne delatnosti parkirališta vozila, odnosno smeštaja vazduhoplova, odnosno plovila.

Pomoćni objekti su:

- samostalni objekti koji ne sluze za stanovanje ili za obavljanje delatnosti i ne razvrstavaju se u stanove, u kuće za stanovanje, u poslovne zgrade i druge građevinske objekte koji sluze za obavljanje delatnosti, a to su:

pomoćni objekti koji nisu zgrade (bunari, bazeni, rezervoari, cisterne i sl.)

pomoćne zgrade (prizemne zgrade i zgrade čija je podna površina ispod površine zemnje) koje su u funkciji stambenog, odnosno poslovnog objekta, koji je izgrađen na istom zemljištu (kotlarnice, podrumi, šupe za smeštaj ogreva i sl.);

-ekonomski objekti, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (objekti za gajenje zivotinja (staje za gajenje konja, štale za gajenje goveda, objekti za gajenje zivine, koza, ovaca, svinja. kao i objekti za gajenje golbova, kunića, ukrasne zivine i ptica); prateći objekti za gajenje domaćih zivotinja (ispusti za stoku, betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka, objekti za skladištenje osoke); objekti za skladištenje stočne hrane (senici, magacini za skladištenje koncetrovane stočne hrane, betonirano silo jame i silo trenčevi), objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda (ambari, koševi), ribnjaci, krečane, ćumurane i drugi slični objekti na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti za mašine i vozila, pušnice, sušionice i sl.);

- nadstrešnice osnove preko 10m2 koje su samostalni objekti.

Za pomoćne objekte primenjivaće se prosečna cena 1m2 garaze i garaznih mesta (prema vazećoj odluci).

Do 31.01.2021. godine obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige duzni su da podnesu prijave za pomoćne objekte i sve druge promene od značaja za utvrđivanje obaveze poreza na imovinu.

 

Važni linkovi
  • Budžet Opštine Ruma
  • Građanski vodič kroz budžet
  • Javne nabavke
  • Konkursi za projekte
  • Energetski ugrožen kupac
  • Informator o radu
  • Statut opštine Ruma
donor
donor
donor
donor