img

Vesti

Zakazana LXVI sednica Opštinskog veća

img

LXVI sednica Opštinskog veća Opštine Ruma će se održati 4.7.2022. godine u Gradskoj kući sa početkom u 10.00 časova. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

  1. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Godišnjeg Programa poslovanja JP za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma za 2022. godinu
  2. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Cenovnik usluga JP za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma za 2022. godinu
  3. Razmatranje zahteva za davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti JP "Komunalac" Ruma za 2021. godinu
  4. Tekuća pitanja
donor
donor
donor
donor