img

Vesti

Zakazana XXIV sednica Skupštine Opštine Ruma

img

XXIV sednica Skupštine Opštine Ruma će se odrzati 5.7.2022. godine sa početkom u 10.00 časova u Maloj sali Kulturnog centra "Brana Crnčević" u Rumi.

Za sednicu je predlozen sledeći dnevni red:

 1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2022. godinu – Drugi Rebalans -
 2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Kadrovskog plana Opštinske uprave i Opštinskog pravobranilaštva opštine Ruma
 3. Predlog Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Ruma
 4. Predlog Odluke o utvrđivanju vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanju potvrde o smrti na teritoriji opštine Ruma
 5. Predlog Odluke o javnim parkiralištima i parkiranju
 6. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o zelenim površinama Opštine Ruma
 7. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o odrzavanju čistoće na teritoriji Opštine Ruma
 8. Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Godišnjeg Programa poslovanja JP "Komunalac" u Rumi za 2022. godinu
 9. Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Poseban Program korišćenja sredstava iz budžeta opštine Ruma za JP "Komunalac" Rumi za 2022. godinu, po osnovu subvencija
 10. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije turističko rekreativnog kompleksa ,, Jezero Borkovac“
 11. Predlog Odluke  o donošenju Plana detaljne regulacije  za rekonstrukciju odbrambene linije na levoj obali Save kod Klenka
 12. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta    
 13. Predlog Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Ruma u   postupku javnog nadmetanja - JNA 190, Ruma
 14. Predlog Rešenja o formiranju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Ruma u postupku javnog nadmetanja - JNA 190, Ruma     
 15. Predlog Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju, koji se finansiraju iz budžeta Opštine Ruma
 16. Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Godišnjeg Programa poslovanja JP za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma za 2022. godinu
 17. Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Cenovnik usluga JP za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma za 2022. godinu
 18. Razmatranje i usvajanje zahteva za davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti JP "Komunalac" Ruma za 2021. godinu
 19. Izbori i imenovanja
donor
donor
donor
donor