img

Вести

Рани јавни увид у Елаборат за израду Плана детаљне регулације "за блок 4-5-2 и део блока 1-3-3 " у Руми

img

Print

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина Општине Рума на седници одржаној дана 23.09.2021. године донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације ,,за блок 4-5-2 и део блока 1-3-3 " у Руми.

Објављује се рани јавни увид у наведену Одлуку и елаборат уз Одлуку.

У току трајања раног јавног увида заинтересована правна и физичка лица имају право упознавања са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову и ефектима планирања.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Рани јавни увид ће се обављати у просторијама Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума, у Руми ул. 27 Октобра 7а, сваког радног дана од 8.00 часова до 14.00 часова и трајаће од 24.11.2021. године до 08.12.2021. године.

Све предлоге, примедбе и сугестије заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 08.12.2021. године.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица ће евидентирати Одељење за урбанизам и грађење а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Елаборат за рани јавни увид

 
donor
donor
donor
donor