img

Вести

Јавни конкурс Комесаријата

img

Print

Комисија за решавање стамбених потреба избеглица Комесаријата за избеглице и миграције расписала је Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 32 празне стамбене јединице (куће и станови) на територији 14 јединица локалне самоуправе.

На Јавни позив се могу јавити избеглице и бивше избеглице без обзира да ли имају пријављено пребивалиште или боравиште на територији општине/града у којој се налази стамбена јединица за коју конкуришу. Такође напомињемо да лица која имају пребивалиште/боравиште на некој од ЈЛС са јавног позива немају предност и да сва лица која испуњавају услове из Јавног позива могу да се пријаве.

Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са потребним доказима Комисији, преко Комесаријата за избеглице и миграције.

Документација се доставља у писарницу или путем поште на адресу: Комесаријат за избеглице и миграције, Народних хероја бр. 4, 11070 Нови Београд, са напоменом „Јавни позив за давање у закуп на одређено време стамбене јединице у ____________________” (обавезно навести оштину/град за који се подноси пријава на јавни позив), са напоменом „НЕ ОТВАРАТИ”.

Крајњи рок за подношење пријаве на јавни позив је 31. децембар 2021. године.

Јавни позив

Образац пријаве

Изјава о имовини

Изјава о прибављању података по службеној дужности
donor
donor
donor
donor