img

Вести

Јавни позив за доделу студентских стипендија за академску 2021/2022. годину

img

Print

Општина Рума је расписала јавни позив за доделу 100 студентских стипендија за академску 2021/2022. годину, студентима са територије Oпштине Рума, и то:

-30 стипендија студентима прве године студија првог степена – основне академске или основне струковне студије;

-55 стипендија студентима од друге до последње године студија првог степена – основне академске или основне струковне студије и

-15 стипендија студентима другог степена студија – дипломске академске студије (мастер).

Стипендија се додељује за десет месеци током академске године, у износу који је једнак износу републичке студентске стипендије, без обавезе враћања, осим у случајевима предвиђеним Одлуком.

Рок за подношење пријава је од 15.11.2021. до 29.11.2021. године.

Пријаве се подносе Комисији за доделу стипендија путем писарнице Општинске управе Општине Рума, лично или поштом на адресу: Рума, Орловићева бр. 5.

Јавни позив

Обрасци:

Прва година

Од друге до последње године
donor
donor
donor
donor