img

Вести

Заказана XLII седница Општинског већа

img

Print

XLII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 12.11.2021. године телефонским путем са почетком у 14.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Нацрт Одлуке о додели јавних признања и награда у 2021. години

 2. Нацрт Годишњег Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Рума за 2021. годину

 3. Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Рума

 4. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 1.120.000,00 динара

 5. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 35.000,00 динара

 6. Предлог Одлуке о уступању без накнаде материјала Општој болници у Сремској Митровици

 7. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми о коришћењу – резервацији тезги на Градској пијаци у Руми на одређено време, путем јавног надметања

 8. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми о коришћењу земљишта – асфалтног простора на вашаришту за ауто школе на одређено време, путем јавног надметања

 9. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми о закупу магацинског простора на Градској пијаци у Руми, на одређено време, путем јавног надметања

 10. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми о закупу пословног простора на Градској пијаци у згради тржнице, површине 36,40 m2, на одређено време, путем јавног надметања

 11. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми о закупу јавног тоалета на вашаришту на одређено време, путем јавног надметања

 12. Предлог Одлуке о утврђивању цене годишње закупнине по хектару за грађевинско земљиште намењено пољопривредној обради у к.о. Буђановци

 13. Предлог Одлуке о утврђивању цене годишње закупнине по хектару за грађевинско земљиште намењено пољопривредној обради у радној зони "Румска петља" у Руми

 14. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање вансудских поравнања

 15. Разматрање жалбе - накнада трошкова вантелесне оплодње Радмиле Ивковић из Руме

 16. Разматрање молбе за помоћ Општинском Удружењу пензионера Рума

 17. Разматрање молбе за помоћ Међуопштинска организација слепих и слабовидих Рума

 18. Разматрање молбе за финансијску помоћ Станојевић Бранку из Грабоваца

 19. Текућа питања
donor
donor
donor
donor