img

Вести

Општина Рума почиње са коришћењем сервиса Мој еРачун

img

Print

Општина  Рума и Општинска  управа, од 01.01.2022.године почиње са слањем и пријемом рачуна искључиво у електронском облику путем сервиса Мој еРачун. У складу са Законом о електронском фактурисању који је усвојила Народна скупштина Републике Србије, а објављено у Службеном гласнику Републике Србије број 44/2021 од 29.04.2021. године.

Закон је ступио на снагу 07.05.2021. године. Почетак примене Закона је одложен за 01.01.2022. годину и посебно је регулисан за субјекте јавног сектора и приватног сектора.

Законом се дефинише начин и поступање регистровања, евидентирања и достављања електронских фактура, формат електронских фактура, као и начин и поступак прихватања и одбијања електронских фактура.

Како би јавни субјекти ускладили своје пословање са одредбама Закона, односно како би привредни субјекти који своје пословање обављају са јавним сектором применили одредбе Закона у циљу несметаног достављања електронских фактура od 01.01.2022. године јавни сектор ће бити у обавези да прима и шаље електронске фактуре у структуираном облику, а ово се односи и за све фактуре које примају од својих добављача.

За преузимање еРачуна потребна је само активна е-маил адреса. Преузимање и пријем се врше без накнаде и сваки послати еРачун има статус препоручене пошиљке, а прималац и пошиљалац ће у сваком моменту знати да ли је еРачун преузет и достављен.

Општина  Рума и Општинска  управа ће од 01.01.2022. године прихватати само и искључиво електронске рачуне у законоски прописаном структуираном формату, у исто време свим пословним субјектима биће достављани електронски рачуни од стране Општинске  управе. Уколико још нисте увели електронско фактурисање у свом пословању, учините то у наредном периоду како би испунили услове за наставак наше пословне сарадње у складу са Законом.

За додатне информације конктактирајте контакт центар општине Рума 022/478-314 и сервиса Мој е-рачун 060/099-5341 или слањем емејла на podrska@moj-eracun.rs

 

 
donor
donor
donor
donor