img

Вести

Финансијски планови директних корисника буџета Општине Рума за 2021. годину по Другом ребалансу буџета

img

Print

На основу члана 8. став 3. Закона о буџетском систему, сви корисници буџетских средстава су дужни да објаве своје финансијске планове на интернет страници.

У прилогу су финансијски планови директних корисника буџета Општине Рума за 2021. годину по Другом ребалансу буџета:

- Финансијски план Скупштине Општине Рума за 2021. годину по Другом ребалансу буџета

- Финансијски план председника Општине Рума за 2021. годину по Другом ребалансу буџета

- Финансијски план Општинског већа Општине Рума за 2021. годину по Другом ребалансу буџета

- Финансијски план општинског правобранилаштва Општине Рума за 2021. годину по Другом ребалансу буџета

- Финансијски план Општинске управе општине Рума за 2021. годину по Другом ребалансу буџета.
donor
donor
donor
donor