img

Вести

Заказана XXXIX седница Општинског већа

img

Print

XXXIX седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 21. септембра 2021. године телефонским путем са почетком у 08:00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Предлог Решења о престанку дужности заменика Општинског правобраниоца општине Рума
  2. Постављење Општинског правобраниоца општине Рума
  3. Нацрт Одлуке о именовању Општинског савета родитеља
  4. Разматрање иницијативе за отуђење непокретности у јавној својини
  5. Предлог Одлуке о избору организације за процену тржишне вредности грађевинског земљишта и то парцеле број 42/1 К.О. Витојевци
  6. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor