img

Вести

Обавештење за породиље

img

Print

Обавештава се јавност да су Министарство за бригу о породици и демографију и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, дана 02.08.2021. године, донели Инструкцију о поступању општинских/градских управа и Центара за социјални рад у примени и спровођењу одлука Уставног суда Републике Србије бр. IУз-216/2018, IУз-247/2018 и IУз-266/2017.

На основу ове Инструкције, оштећени имају право да поднесу захтев за измену коначног решења у року од 6 месеци од дана објављивања одлуке у Службеном гласнику РС (до новембра 2021. године), уколико од коначности решења није прошло више од две године. Захтеви се подносе на прописаном обрасцу, који се налази у прилогу.
 



donor
donor
donor
donor