img

Вести

Одржана XIV седница СО Рума

img

Print

"Извештај о остварењу буџета у првих шест месеци ове године оптимизмом потхрањује наше убеђење да ћемо успети да ове године реализујемо све зацртане урбанистичке и инфраструктурне пројекте", изјавио је Стеван Ковачевић, председник СО Рума, након данас одржане XIV седнице локалног парламента.

"Висок проценат остварености прихода у првих шест месеци говори о томе да смо пре свега буџет правилно испланирали, да је добро избалансиран и да ствара простор да оно што смо зацртали као развојне пројекте остваримо", рекао је Ковачевић.

Приходи и примања буџета општине Рума за период од 01. јануара до 30. јуна 2021.године остварени су у укупном износу од 950.321.443,93 динара и у односу на планиране приходе у 2021. години остварени су са 42,58%.

Расходи и издаци буџета општине Рума за период 01.01.-30.06.2021. године извршени су у износу од 755.318.245,17 динара и у односу на планиране у 2021. години извршени су са 33,84 %.

"Нешто је мањи проценат реализације на страни потрошње, али то се објашњава у светлу чињеница да нас финансирање великих пројеката до краја године очекује, а то је пре свега реконструкција Дома војске и изградња објекта вртића Коцкица, тако да ће се до краја године и са те стране буџет избалансирати. Мислим да ћемо имати још једну успешну финансијску годину", оценио је Ковачевић.

Одборници локалног парламента усвојили су Предлог Одлуке о доношењу Плана Генералне регулације Румe.

"Рума је средина која се заиста интензивно развија. Тај убрзани инфраструктурни и привредни развој Општине Рума потребно је да прате и измене у одређеним планским документима. Стога било је нужно да се ажурира План генералне регулације Рума да би евидентиране потребе за развојем града и изградњом појединих објеката у граду добиле одговарајући правни оквир. То значи да се План генералне регулације усаглашава са захтевима савремене планске и урбанистичке струке и ствара се могућност за несметани даљи развој нашег града", рекао је Ковачевић.

Одборници су подржали и План и програм рада и финансијски план установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума за 2022. годину, као и Решење о отуђењу непокретности из јавне својине општине Рума по тржишној цени, реч је о стамбеном објекту у Главној улици број 150, који је путем јавног надметања купила Епархија сремска.

У оквиру тачке избори и именовања пред одборницима су се нашла решења о кадровским променама у неколико скупштинских комисија и савета.
donor
donor
donor
donor