img

Вести

Заказана XXXV седница Општинског већа

img

Print

XXXV седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 15.7.2021. године телефонским путем са почетком у 8.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 600.000,00 динара

  2. Предлог Решења о образовању Комисије за извршење надлежности општине Рума у поступку спровођења Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије у 2021. години

  3. Предлог Одлуке о избору организације за процену тржишне вредности грађевинског земљишта и то парцеле бр. 3888/1 К.О. Рума

  4. Предлог Одлуке о избору организације за процену тржишне вредности грађевинског земљишта и то парцеле бр. 666/1 К.О. Хртковци, површине 366 м2 и бр. 666/3 К.О. Хртковци, површине 287 м2.

  5. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Плана и програма рада и финансијског плана установе Културни центар "Брана Црнчевић" у Руми за 2022. годину

  6. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада и пословања и финансијског плана Завичајног музеја Рума за 2022. годину

  7. Разматрање молбе за помоћ Игора Стокића

  8. Текућа питања
donor
donor
donor
donor