img

Вести

Заказана XXXIV седница Општинског већа

img

Print

XXXIV  седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати у суботу, 10. јула 2021. године телефонским путем са почетком у 08:00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Добринци

2. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације ,,  За део блока 1-1-3 у централној зони" у Руми

3. Нацрт Одлуке о преносу права на коришћење, управљање и одржавање објекта - котларнице "Солидарност" и "Тивол"  ЈП "Стамбено" Рума 

4. Предлог Закључка о преносу права својине без накнаде ПС Рума - аутомобили

5. Предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве у износу од 2.400.000,00 динара

6. Нацрт Одлуке о водоводу

7. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈП "Комуналац" Рума за 2020. годину

8. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈП "Гас-Рума" Рума за 2020. годину

9. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о повећању основног капитала ЈП "Гас-Рума" Рума

10. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Водовод" Рума о непостојању остварене добити за 2020. годину

11. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Стамбено" Рума о непостојању остварене добити за 2020. годину

12. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума о непостојању остварене добити за 2020. годину ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума

13. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума о непостојању остварене добити за 2020. годину ЈУП "План" Рума

14. Предлог Правилника о ближим условима, поступку за остваривање права и висини субвенција у градском, приградском и међумесном саобраћају

15. Предлог Решења о констатовању престанка дужности члана Жалбене комисије општине Рума

16. Предлог Решења о измени Решења о образовању и именовању Жалбене комисије општине Рума

17. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање вансудских поравнања

18. Разматрање жалбе Теодоре Маринковић из Руме

19. Текућа питања
donor
donor
donor
donor