img

Вести

Огласи

img

Print

Грађевинско земљиште јавне намене даје се у закуп на одређено време путем јавног надметања у сврху постављања привремених монтажних објеката у Руми, Кленку, Платичеву, Хртковцима и Никинцима на период од 5 година.

Оглас траје 30 дана од дана јавног оглашавања, односно од 24.6.2021. године до 26.7.2021. године.

Оглас

Донета је Одлука о расписивању огласа о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње у Руми, катастарска парцела број 12158/16, Жировачке оранице, њива 1. класе.

Оглас о јавном надметању је отворен од 24.6.2021. године до 26.7.2021. године.

Оглас
donor
donor
donor
donor