img

Вести

Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације Руме и у Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Руме на животну средину

img

Print

Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације Руме и у Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Руме на животну средину, траје 30 дана и то од 2. јуна 2021. године до 2. јула 2021.године.

Напред наведени План генералне регулације Руме и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Руме на животну средину, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 8.00 часова до 14.00 часова у просторијама Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума, ул. 27 октобра 7А у Руми.

Примедбе на План генералне регулације Руме и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Руме на животну средину заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 2.7.2021. године.

Kомисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Нацрт Плана генералне регулације Руме

Графички приказ ПГР Руме

Нацрт Извештаја о стратешкој процени Плана генералне регулације Руме на животну средину
donor
donor
donor
donor