img

Вести

Заказана XXXIII седница Општинског већа

img

Print

XXXIII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати у суботу, 19. јуна 2021. године телефонским путем са почетком у 8:00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета Општине Рума за 2021. годину, за програме и активности цркава и верских заједница на територији Општине Рума
  2. Предлог Закључка којим се усваја Измена Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Рума за 2021. годину
  3. Предлог Решења о образовању Комисије за утврђивање и процену штета насталим на пољопривредним културама на територији општине Рума
  4. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума
  5. Предлог Решења којим се врше Измене и допуне Плана размештаја киосака и мањих  монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене за град Руму и остала насељена места Општине Рума (Платичево)
  6. Предлог Закључка о преносу опреме на коришћење МЗ Добринци
  7. Предлог Закључка о преносу права својине без накнаде ПС Рума - канцеларијска опрема
  8. Предлог Закључка о преносу права својине без накнаде ПС Рума - уређај за тестирање на дрогу и клима уређаји
  9. Разматрање молбе за финансијску помоћ Јефте Одавића
  10. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor