img

Вести

Заказана XXXII седница Општинског већа

img

Print

XXXII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати у понедељак, 7. јуна 2021. године телефонским путем са почетком у 14:00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума

2. Предлог Одлуке о избору организације за процену тржишне вредности грађевинског земљишта и то парцеле бр. 3136 К.О. Рума, површине 11.768 м2

3. Текућа питања
donor
donor
donor
donor