img

Вести

Финансијски планови по Првом ребалансу буџета

img

Print

На основу члана 8. став 3. Закона о буџетском систему, сви корисници буџетских средстава су дужни да објаве своје финансијске планове на интернет страници.

У прилогу су финансијски планови директних корисника буџета Општине Рума за 2021. годину по Првом ребалансу буџета:

- финансијски план Скупштине општине Рума за 2021. годину по Првом ребалансу буџета

- финансијски план председника Општине Рума за 2021. годину по Првом ребалансу буџета

- финансијски план Општинског већа Општине Рума за 2021. годину по Првом ребалансу буџета

- финансијски план Општинског правобранилаштва Општине Рума за 2021. годину по Првом ребалансу буџета и

- финансијски план Општинске управе Општине Рума за 2021. годину по Првом ребалансу буџета
donor
donor
donor
donor