img

Вести

Обавештење за кориснике буџета

img

Print

На основу члана 50. Закона о буџетском систему, Одељење за финансије,привреду и пољопривреду обавештава кориснике буџета Општине Рума да је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2021. годину - Први ребаланс усвојена на 12. седници Скупштине општине Рума дана 1.6.2021. године под бројем:  06-66-4/2021-Iii    објављена у "Сл. листу општина Срема" бр. 20/2021 од 1.6.2021. године и ступа на снагу дана 2.6.2021. године.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2021. годину - Први ребаланс

Обавештење 1

Обавештење 2
donor
donor
donor
donor