img

Вести

Заказана XXX седница Општинског већа

img

Print

XXX седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 27.5.2021. године телефонским путем са почетком у 8.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Рума за 2020. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за 2020. годину

 2. Разматрање Извештаја Изборне Комисије о спроведеним изборима за чланове Савета месних заједница на територији општине Рума одржаних 23. маја 2021. године

 3. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуке о усвајању ценовника ЈП "Водовод" Рума

 4. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2021. годину

 5. Утврђивање Предлога Решења о именовању директора ЈП "Водовод" Рума

 6. Утврђивање Предлога Решења о именовању директора ЈП за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума" Рума

 7. Утврђивање Предлога Одлуке о промени назива Парка у Руми

 8. Утврђивање Предлога Одлуке о утврђивању назива улице у Кленку

 9. Предлог Одлуке о избору организације за процену тржишне вредности грађевинског земљишта и то парцеле бр. 12865 К.О. Рума, површине 2.305 м2.

 10. Предлог Одлуке о избору организације за процену тржишне вредности грађевинског земљишта и то парцеле бр. 12158/16 К.О. Рума, површине 20.000 м2.

 11. Предлог Одлуке о избору организације за процену тржишне вредности грађевинског земљишта и то парцеле бр. 12709 К.О. Рума, површине 7656 м2.

 12. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање вансудских поравнања

 13. Разматрање жалбе Светлане Ражокрак из Руме

 14. Текућа питања.
donor
donor
donor
donor