img

Вести

Јавни увид у Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Добринци

img

Print

Јавни увид у Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Добринци, по скраћеном поступку трајаће 15 дана и то од 24. маја 2021. године до 8. јуна 2021. године.

Напред наведене Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Добринци биће изложене на јавни увид сваког радног дана од 8.00 часова до 14.00 часова у просторијама Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума, ул. 27 октобра бр. 7А у Руми.

Примедбе на Измене и допуне Плана генералне регулације заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 8.6.2021.године.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.
donor
donor
donor
donor