img

Вести

Заказана XXIX седница Општинског већа

img

Print

XXIX седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 7.5.2021. године телефонским путем са почетком у 9.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Нацрт Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине у поступку јавног надметања

  2. Нацрт Решења о формирању Комисије за спровођење поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Рума у поступку јавног надметања

  3. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума

  4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Жалбене комисије општине Рума за 2020. годину

  5. Предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве у износу од 300.000,00 динара

  6. Предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве у износу од 420.000,00 динара

  7. Разматрање захтева за измену и допуну Плана jавних набавки Општинске управе општине Рума за 2021. годину

  8. Текућа питања
donor
donor
donor
donor