img

Вести

Заказана XXVII седница Општинског већа

img

Print

XXVII  седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 8.4.2021. године, телефонским путем, са почетком у 08.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Нацрт Одлукe о давању сагласности за прикључење ЈП "Комуналац" у Руми систему Регионалне депоније "Срем-Мачва" Сремска Митровица

2. Разматрање Нацрта Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних прeдузећа чији је оснивач општина Рума са Огласима о Јавном конкурсу за избор кандидата за именовање директора ЈП "ГАС-РУМА" Рума и ЈП "Водовод" Рума.

3. Нацрт Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Рума

4. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 1.200.000,00 динара

5. Предлог Закључка о преносу права својине без накнаде на опреми-медицинским аспираторима Општој болници "Сремска Митровица"

6. Разматрање молбе за помоћ Мартини (рођ. Црнић) Хорваћанин из Хртковаца

7. Разматрање молбе за помоћ Драгани Синђић из Руме

8. Текућа питања
donor
donor
donor
donor