img

Вести

Добра сарадња- предуслов квалитетне подршке

img

Print

У оквиру реализације Пројекта "Инклузивно предшколско васпитање и образовање" – "Подршком до једнаких могућности“ потписан је Меморандум о сарадњи.

У оквиру четвртог циља  "Јачање капацитета институција и организација у ЈЛСУ за пружање услуга деци и породицама из осетљивих друштвених група" партнери на реализацији су постигли су договор који је уобличен у Меморандум о сарадњи како би се дефинисала сарадња у реализацији пројекта, а ради постизања следећих циљева:

1. Унапређење доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група,

2. Правичност - допринети остваривању једнаких могућности за учење и развој деце из осетљивих друштвених група,

3. Обезбеђивање подршке породицама за развој родитељских компетенција,

4. Јачање капацитета институција и организација у ЈЛС за пружање услуга деци и породицама из осетљивих друштвених група.

Докумет су потписали председник Општине Слађан Манчић и законски заступници установа и организација- УПВО „Полетарац“, Центар за социјални рад , Установа за пружање услуга социјалне заштите „Солидарност“, Црвени крст, Удружење Рома и Друштво за помоћ МНРО.

О Пројекту- Министарство просвете, науке и технолошког развоја реализује Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања уз помоћ зајма Светске банке. Циљ Пројекта је унапређивање доступности, квалитета и праведности предшколског васпитања и образовања за свако дете од рођења до 6,5 година, нарочито за децу из социјално и економски угрожених друштвених група.
donor
donor
donor
donor