img

Вести

Заказана XI седница Скупштине Општине Рума

img

Print

XI седница Скупштине Општине Рума одржаће се 12.4.2021. године, са почетком у 10 часова, у Малој сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Одлукe о давању сагласности за прикључење ЈП "Комуналац" у Руми систему Регионалне депоније "Срем-Мачва" Сремска Митровица

2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Oпштинског Штаба за ванредне ситуације општине Рума за 2020. годину

3. Предлог Закључка којим се даје  сагласност  на Годишњи план рада Oпштинског Штаба за ванредне ситуације општине Рума (oд априла 2021. до маја  2022. године)

4. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних прeдузећа чији је оснивач општина Рума

5. Предлог Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Рума

6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинске управе општине Рума за 2020. годину

7. Предлог Решења о прибављању непокретности у јавну својину                                                                                Општине Рума путем  размене непокретности                                                                        

8. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију одбрамбене линије на левој обали Саве код Кленка

9. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације "за део блока 4-1-2 у централној зони" у Руми

10. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Добринци

11. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем установе Културни центар "Брана Црнчевић" Рума за 2020. годину

12. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем установе Градскa библиотекa "Атанасије Стојковић" Рума за 2020. годину

13. Избори и именовања
donor
donor
donor
donor