img

Вести

Заказана XXVI седница Општинског већа

img

Print

XXVI седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 30.3.2021. године, телефонским путем, са почетком у 08.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Одлуке o измени и допуни Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2021. годину

2. Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике  и политике руралног развоја општине Рума за 2021. годину

3. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе општине Рума за 2020. годину

4. Предлог Закључкa о преносу права јавне својине без накнаде на опреми - мобилијар – УПВО "Полетарац" Рума

5. Разматрање Извештаја о раду Oпштинског Штаба за ванредне ситуације општине Рума за 2020. годину

6. Разматрање Годишњег плана рада Oпштинског Штаба за ванредне ситуације општине Рума (oд априла 2021. до маја  2022. године)

7. Предлог Оперативног плана одбране од поплава  и леда на водама II реда на територији општине Рума  за 2021. годину

8. Усвајање иницијативе за покретање поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Рума у Руми

9. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију одбрамбене линије на левој обали Саве код Кленка

10. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације "за део блока 4-1-2 у централној зони" у Руми

11. Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Добринци

12. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање вансудских поравнања

13. Разматрање молбе за помоћ Милићевић Момчило из Вогња

14. Текућа питања
donor
donor
donor
donor