img

Вести

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

img

Print

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине из Новог Сада доставио је Општини Рума обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње брзе саобраћајнице државног пута IБ реда бр. 21 Нови Сад-Рума, деоница 4: почетак обилазнице Руме до петље “Рума”, на катастарским парцелама КО Рума, општина Рума, носиоца пројекта ЈП “ПУТЕВИ СРБИЈЕ” Београд, Булевар Краља Александра бр. 282, као и Студију.

Заинтересована јавност може извршити увид у Студију сваког радног дана од 7h до 14h до 24. 3. 2021. године. у Одељењу за урбанизам и грађење, Орловићева улица бр. 5, канцеларија бр. 24.

Додатне информације могу се добити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39) радним данима од 10h до 14h до 24. 3. 2021. године.

У циљу организовања здравствено-безбедних услова за одржавање јавне расправе и презентације, неопходно је да сви заинтересовани најаве своје учешће телефонским путем +38121 487 4690 или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.

Јавна расправа и презентација Студије одржаће се 25. 3. 2021. године у згради Покрајинске владе (приземље, канцеларија бр. 39) у 12 h.
donor
donor
donor
donor