img

Вести

Заказана XXI седница Општинског већа

img

Print

XXI седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 19.2.2021. године телефонским путем са почетком у 8.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Рума у 2021. години

2. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета за редовне активности и програме удружења са територије општине Рума у 2021. години

3. Нацрт Одлуке о прихватању удела у капиталу "FULL PROTECT" д.о.о. Београд

4. Нацрт Одлуке о преносу права на коришћење, управљање и одржавање објекта - резервоара  за складиштење питке воде B=570м³ на локацији изворишта "Борковац" у Руми, ЈП "Водовод" Рума 

5. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 5.000.000,00 динарa

6. Предлог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума

7. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2017. годину

8. Нацрт Решења о формирању Комисије за спровођење поступка прибављања непокретности путем размене непокретности

9. Нацрт Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине путем размене непокретности

10. Предлог Закључкa о давању сагласности на Измене и допуне Плана размештаја мањих  монтажних објеката за град Руму и остала насељена места Општине Рума (насеље Кленак)

11. Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту  животне средине на територији општине Рума за 2021. годину

12. Разматрање и усвајање Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Рума за 2020. годину

13. Предлог Решења о констатовању престанка дужности члана Жалбене комисије општине Рума

14. Предлог Решења о измени Решења о образовању и именовању Жалбене комисије општине Рума

15. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања

16. Разматрање захтева за помоћ Јовани Гњатовић из Руме

17. Разматрање захтева за помоћ Сари Огњеновић из Руме

18. Текућа питања
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Конкурси за пројекте
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor