img

Вести

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

img

Print

Носилац пројекта “HEALTCARE EUROPE” ДОО, Румска петља бр. 5 из Руме поднео је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција и промена намене производно-складишног објекта за производњу артикала од полиуретанске пене у производно-складишни објекат за производњу полиуретанске пене и артикала од полиуретанске пене, на парцели број 12159/12 КО Рума.

Примерак Студије изложен је на увид у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, у Руми ул. Орловићева 5 у канцеларији бр. 24.  

Додатне информације у вези поднетог захтева могу се добити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михаила Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), радним данима од 10h до 14h или на телефон 021/4874690 до 25. 2. 2021. год.

У циљу организовања здравствено безбедних услова за одржавање јавне расправе и презентације, неопходно је да сви заинтересовани најаве своје учешће телефонским путем на телефон 021/4874690 или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.

Јавна расправа и презентација одржаће се 26. 2. 2021. год. У згради Покрајинске владе (приземље, канцеларија бр. 39) у 12 h.
donor
donor
donor
donor