img

Вести

Заказана XLVII седница Општинског већа

img

Print

XLVII седница Општинског већа општине Рума ће се одржати дана 24.1.2018. године са почетком у 11.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Давање сагласности на План јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2018. годину

2. Давање сагласности на План јавних набавки Председника општине Рума за 2018. годину

3. Давање сагласности на План јавних набавки Општинског правобранилаштва општине Рума за 2018. годину

4. Давање сагласности на План јавних набавки Скупштине општине Рума за 2018. годину

5. Предлог Решења о одређивању сталних јавних паркиралишта у насељу Рума

6. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Програм чишћења и уклањања снега и леда са улица , путева, тргова идругих површина јавне намене за зимски период 2017/2018. Јавног предузећа "Комуналац" у Руми

7. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Годишњи програм уређења, одржавања и заштите јавних зелених површина на подручју насеља Рума, Јавног предузећа " Комуналац" у Руми

8. Разматрање жалбе на Решење комуналног инспектора бр. 355-278/2017-X од 22.12.2017. године

9. Разматрање и усвајање Измена и допуна Плана размештаја киосака за град Руму и остала насељена места општине Рума-измене за локацију Л-10 у Руми

10. Разматрање приговора на Решења о додели студентских стипендија

11. Разматрање жалбе Шах клуба " Бриле"

12. Текућа питања.
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Конкурси за пројекте
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor